ПОЄДНАННЯ ПОЕТИКИ ШАНСОНУ ІЗ БІБЛІЙНОЮ ПОЕТИКОЮ У ЗБІРЦІ СЕРГІЯ ЖАДАНА “ВОГНЕПАЛЬНІ Й НОЖОВІ”

Архів, Випуск 48-2 (2017)

Анотація

Присвячено аналізові поєднання біблійної поетики з поетикою шансону у збірці С. Жадана “Вогнепальні й ножові”. На прикладі різних семантичних пластів тексту розкрито особливості комбінування старозавітних і кримінальних елементів, поетики високого й низького. Окрему увагу звернено на образ ліричного героя-маргінала, який репрезентує повернення до Старого Заповіту з метою захисту любові у сучасному суспільстві.

Ключові слова: біблійна поетика, поетика шансону, маргінал, кличка, високе, низьке, святе, гріховне.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Бадін Є.Ворожіння на слові. Про поезію Сергія Жадана // Березіль. – Х., 2011. – № 9/10. – С. 34–39. 2. Білоусенко О. Старий Заповіт / О. Білоусенко. – К., 1993. – 160 с. 3. Гардзоніо С. "Русский шансон" между традицией и новаторством: жанр, история, тематика [Електронний ресурс] // Журнальный зал. – Режим доступу: http://magazines.russ.ru/nlo/2010/101/ga9.html; дата звернення: 28.03.2016. 4. Голобородько Я. Ді-джей української прози Сергій Жадан // Слово і час: науково-теоретичний журнал. – К., 2010. – № 10 (598). 5. Жадан С. Вогнепальні й ножові / С. Жадан. – Харків : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2012. – 157 с. 6. Кононенко В. Символи української мови / В. Кононенко. – Івано-Франківск: "Плай", 1996. – 278 с. 7. Коцарев О. Безнадійна віра і любов Сергія Жадана [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. – 2011. – Режим доступу: http://litakcent.com/2011/04/08/ beznadijni-vira-i-ljubov-serhija-zhadana/; дата звернення: 28.03.2016. 8. Новий заповіт Господа й Спасителя нашого Ісуса Христа: з додатком псалмів. – К. : "Гедеон", 2005. – 505 с. 9. УНІАН Сергій Жадан презентував свої "Вогнепальні й ножові" [Електронний ресурс] // Українське Незалежне Інформаційне Агенство Новин. – 2012. – Режим доступу: http://www.unian.ua/society/640549-sergiy-jadan-prezentuvav-svojivognepalni-y-nojovi.html; дата звернення: 28.03.2016. 10. Шаф О. Біблійний дискурс у творчості Сергія Жадана: концептуальність та функціональність // Український смисл : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 267–275. 11. Энциклопедия символов, знаков, эмблем / Авт.-сост. общ. ред. В. Андреева, В. Куклев, А. Ровнер. – М. : Мокид-миф, 2000. – 576 с. 12. Энциклопедия шансона [Електронний ресурс]. – 2007. – Режим доступу: http://www.russhanson.org/.