ПРЕДСТАВНИКИ ЦЕРКВИ У ХУДОЖНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ І.НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

Архів, Випуск 57 (2019)

Ірина Приліпко
д-р філол. наук, доц. КиївськийнаціональнийуніверситетіменіТарасаШевченка,Київ

Анотація

Розкрито особливості зображення у прозі І. Нечуя-Левицького духовенства. З’ясовано специфіку моделювання образів, художні засоби й стиль творів. У контексті аналізу образної системи окреслено проблематику та церковно-релігійний контекст зображуваного.

Ключові слова: духовенство, образ, тема, реалізм, сатира.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.3(57).140-151

Список використаної літератури

1.БілецькийО. ІванСеменовичЛевицький (Нечуй)/О.Білецький// Зібр. пр.:у5т./О.Білецький.–К.,1965.–Т.2.–С.317–367. 2.ВласенкоВ.ХудожнямайстерністьІ.С.Нечуя-Левицького/В.Власенко. –К.,1969.–183с. 3.ЄфремовС.Історіяукраїнськогописьменства/С.Єфремов.–К.,1995.–688с. 4.ІванченкоР.ІванНечуй-Левицький.Нарисжиттяітворчості(Літературний портрет)/Р.Іванченко.–К.,1980.–147с. 5.КрутіковаН.Розкритакнигажиття/Н.Крутікова//Нечуй-ЛевицькийІ. Зібр.творів:у10т./І.Нечуй-Левицький.–К.,1965.–Т.1.–С.5–50. 6. Міщук Р. Співець душі народної: До 150-річчя від дня народження І.С.Нечуя-Левицького/Р.Міщук.К.,1987.–48с. 7.Нечуй-ЛевицькийІ.Афонськийпройдисвіт/І.Нечуй-Левицький//Вибр. твори:у3т./І.Нечуй-Левицький.–К.,2008.–Т.1.–С.512–550. 8.Нечуй-ЛевицькийІ.ЖиттєписьІванаЛевицького(Нечуя),написананим самим/І.Нечуй-Левицький//Тамсамо.–С.22–32., 9.Нечуй-Левицький І. Биографические материалы. Статьи и рецензии. Фольклорные записи. Письма /І.Нечуй-Левицький // Зібр. творів : у 10 т. /І.Нечуй-Левицький.–К.,1968.–Т.10.–587с. 10. Нечуй-ЛевицькийІ.Кайдашевасім'я/І.Нечуй-Левицький//Нечуй-Левицький І.Вибр.твори:у3т.–Т.1.–С.357–486. 11.Нечуй-Левицький І. Поміж ворогами /І.Нечуй-Левицький // НечуйЛевицькийІ.Зібр.творів:у10т.–К.,1966.–Т.6.–С.140–300. 12.Нечуй-Левицький,І.Причепа/І.Нечуй-Левицький//Тамсамо.–Т.1.– С.126–370. 13.Нечуй-Левицький І. Старосвітські батюшки та матушки /І.НечуйЛевицький//Твори:у2т./І.Нечуй-Левицький.–К.,1986.–Т.2.–С.280–543. 14.Нечуй-ЛевицькийІ.Хмари/І.Нечуй-Левицький//Вибр.твори:у3т./ І.Нечуй-Левицький.–Т.3.–С.5–322. 15.ПоходзілоМ.ІванНечуй-Левицький:літературнийпортрет/М.Походзіло.– К.,1966.–127с. 16.ФранкоІ.АнатольПатрикійовичСвидницький(увагидойого"Люборацьких") /І.Франко//Зібр.творів:у50т./І.Франко.–К.,1980.–Т.27.–С.7–8.