ПРО ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНУ ЕВОЛЮЦІЮ ІВАНА ФРАНКА

Архів, Випуск 48-2 (2017)

Анотація

Навряд чи продуктивно вкладати художньо-естетичну еволюцію Франкав прокрустове ложе лінійного руху “від” і “до” чи розпинати на хрестовині некоректної опозиції народництво/модернізм. Він еволюціонував зі збереженням попереднього досвіду та з перевіркою набутих знань, зокрема, власною художньою практикою. Багатогранний цей чоловік був таки справді “цілим”, за його ж висловом, який незрідка приписують Миколі Вороному.

Ключові слова: реалізм, традиціоналізм, народність, модернізм, психологія творчості, універсалізм.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Адельгейм Є. Естетичний трактат І. Франка і проблеми психології творчості // Франко І. Із секретів поетичної творчості. – К., 1969. – С. 61–62. 2. Антонич Б.І. Повне зібр. творів / Б. І. Антонич / Передм. М. Ільницького; Упоряд., комент. Д. Ільницького. – Львів : Літопис, 2009. – 968 с. 3. Ковальчук А. Художній простір як засіб психологізму (на матеріалі "кримінальної прози" І. Франка) // Слово і Час. – 2001. – № 7. – С. 74–77. 4. Моренець В. Ефект високої башти // Слово і Час. – 2016. – № 1. – С. – 19–35. 5. Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): Підручник для студ. гуманітар. спец. вищих навч. закладів. – 2-е вид., випр. і доповн. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2003. – С. 55–136. 6. Фізер І.Іван Франко: від соціологічної до психологічної зумовленості літератури // Слово і час. – 1993. – № 5. – С. 59. 7. Франкл В. Человек в поисках смысла. – Москва, 1990. – С. 46. 8. Франко І. Зібр. тв. : У 50 т. – К. : Наук. думка, 1976–1986. 9. Шмидт У. Теория литературного творчества у Ивана Франко // Літературознавство: Матеріали ІV конгресу Міжнарод. асоціації україністів (Одеса, 26 – 29 серп. 1999 р.). – Кн. 1. / Упор.і відп. ред. О. Мишанич. – К. : Обереги, 2000. – С. 471–479.