ПРО ПОЛЕМІКУ З ПРИВОДУ ОПОВІДАННЯ “ДОРА” МИХАЙЛА ЖУКА, НАДРУКОВАНУ В “ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОМУ ВІСНИКУ”

Архів, Випуск 48-1 (2017)

Анотація

Розкрито специфіку ранньої неординарної малої прози М. Жука, що викликала полеміку серед читачів “Літературно-наукового вісника”, на сторінках якого було опубліковано гостропроблемне оповідання “Дора”.

Ключові слова: мала проза, оповідання, новела, полеміка, композиція.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Грушевський М. До наших читачів / Михайло Грушевський // Літературно-науковий вісник. – 1907. – Т. 40. – Кн. 11. – С. 177–188. 2. Лущик С.З., Яворська О.Л. Михайло Жук – літератор / Лущик С.З., Яворська О.Л. // "Дом князя Гагарина…". Сборник статей и публикаций. Вип. 1. – Одесса, 1997. – С. 67–93. 3. Науменко Н.В. Сецесійні мотиви творчості Михайла Жука / Н.В. Науменко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2010. – Т. 23 (62). – № 1. – С. 120–124.