ПРО РІЗНОВИДИ ДОЛЬНИКОВИХ СТРУКТУР У ПОЕЗІЇ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА

Архів, Випуск 48-2 (2017)

Анотація

Розглянуто ритмічні особливості поетичної творчості Євгена Маланюка. Виведено загальну формулу типології його 3-іктового дольника. Простежується використання дольника поряд зіншими віршованими розмірами.

Ключові слова: дольник, Євген Маланюк, анакруза, ритмічні форми
3-іктового дольника.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Гаспаров М.Л. Русский трехударный дольник ХХ в. // Теория стиха. – Ленинград : Наука, 1968. 2. Маланюк Є. Єдиним сном, єдиним болем... / Євген Маланюк // Пер. О. Архангельський. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 336 с. 3. Празька поетична школа. Антологія / Упоряд. текстів та передм. О.Г. Астаф'єва, А.О. Дністрового. – Х. : Веста: Видавництво "Ранок", 2004. – 256 с. – (Серія "Програма з літератури"). 4. Український дольник: Колективна монографія / за ред. Н. В. Костенко; упор. О. М. Собачко. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 423 с.