ПРОБЛЕМА ГІБРИДНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ТВОРАХ АНГЛО-ІНДІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Архів, Випуск 48-1 (2017)

Анотація

Досліджується проблема гібридної ідентичності в реаліях постколоніального світу та її відтворення у творчості англо-індійських письменників (Салман Рушді, Джумпа Лахірі, Кіран Десаї). Виокремлюються провідні ознаки гібридного індивіда та визначаються способи їхньої актуалізації англо-індійськими авторами.

Ключові слова: глобалізація, міграція, гібридність, ідентичність, постколоніальний.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Высоцкая Н. Транскультура или культура в трансе? // Електронний ресурс: http://magazines.russ.ru/voplit/2004/2/. 2. Гундорова Т. Пост-орієнталізм, іміґраційний романс і нові можливості постколоніальних студій у Східній Європі // Електронний ресурс: http://historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/ 3. Десаи Киран. Наследство разоренных // Електронний ресурс. 4. Казанова П. Мировая республика литературы. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2003. – 416 с. 5. Лахири Дж. Тезка. – М. : Иностранка, 2010. – 352 с. 6. Рушди С. Ярость. – СПб. : Амфора. ТИД Амфора, 2013. – 315 с. 7. Саїд Е. Гуманізм і демократична критика. – К. : Медуза, 2014. – 144 с. 8. Саїд Е. Культура й імперіялізм. – К. : Критика, 2007. – 608 с. 9. Саїд Е. Орієнталізм. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. – 511с. 10. Тлостанова М. Эра Агасфера, или Как сделать читателей менее счастливыми. // Електронний ресурс: http://magazines.russ.ru/inostran/2003/1/tlost.html. 11. Толкачев С.П. Проблемы гибридной идентичности в современной мультикультурной литературе // Електронный ресурс: http://cyberleninka.ru /article/n /problemy-gibridnoy-identichnosti-v-sovremennoy-multikulturnoy-literature. 12. Ф'ют А.Зустрічі з Іншим. – К. : Акта, 2009. – 261 с. 13. Чхартишвили Г. Но нет Востока и Запада нет (О новом андрогине в мировой литературе" // Електронний ресурс: http://magazines.russ.ru/inostran/ 1996/9/vostoc_z.html. 14. HomiK. BhabhaTheLocationofCulture. – London. : 1994. – 285 c.