Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Ірина Покровська, доктор філологічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

НАУКОВИЙ РЕДАКТОР: Григорій Семенюк, д-р філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: Надія Гаєвська, канд. філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Віра Берковець, канд. філол. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;

Тамара Гундорова, д-р філол. наук, проф., чл.-кор. НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Україна;

Олег Деменчук, д-р філол. наук, проф., Рівненський державний гуманітарний університет, Україна;

Наталія Мафтин, д-р філол. наук, проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна;

Лідія Мацевко-Бекерська, д-р філол. наук, проф., Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;

Еліна Свенцицька, д-р філол. наук, проф., Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Україна;

Тетяна Ткаченко, д-р філол. наук, доц., Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Україна;

Іво Поспішил, д-р філол. наук, проф., Університет Масарика (Брно), Чехія;

Валентина Соболь, д-р філол. наук, проф., Варшавський університет (Польща); 

Світлана Гриценко, д-р філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;

Галина Жуковська, канд. філол. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;

Ірина Заярна, д-р філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;

Лілія Мірошниченко, д-р філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;

Юрій Мосенкіс, д-р філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;

Наталія Науменко, д-р філол. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна;

Ірина Приліпко, д-р філол. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;  Оксана Сліпушко, д-р філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна.