РЕІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ У П’ЄСАХ МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО

Випуск 60 (2021)

Т. І. Ткаченко
д-р філол. наук, доц., Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ

Анотація

Присвячено дослідженню особливостей реінтерпретації прозових творів Михайлом Старицьким у п’єсах для збагачення репертуару театру корифеїв. Увагу зосереджено на висвітленні авторської літературної комунікації, яка вирізняється залученням етнографічних, побутових, фольклористичних знахідок, показом історії у новому ракурсі, несподіваними сюжетними видозмінами, пов’язаними з видовищністю вистави та українським менталітетом, психологізмом і висвітленням внутрішнього конфлікту. Досліджено формальні та змістові складники творів, зокрема проблематику художніх текстів, характеристику персонажів і дійових осіб, специфіку текстової організації (виклад, вкраплення паремій та пісенних вставок, сугестивність), роль зображально-виражальних засобів (контраст, градація, символ, антитеза, паралелізм). З’ясовано риси ідіостилю автора.

Ключові слова: драма, драматичний етюд, реінтерпретація, менталітет, психологізм, градація, внутрішній конфлікт.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.60.210-219

Список використаної літератури

1. Коломієць В. Добра і правди син. Старицький – драматург. Київ: Фотовідеосерсвіс, 1993. 64 с. 2. Комишанченко М. Михайло Старицький. Київ: Дніпро, 1968. 112 с. 3. Левчик Н. Михайло Старицький: багатогранність таланту. Дивослово. 2005. № 12. С. 20–26. 4. Ожешко Е. Зимового вечора. Повісті. Оповідання. Київ: Радянський письменник, 1952. С. 139–182. 5. Поліщук В. Вибране. Т. 1: Мій Михайло Старицький. Черкаси: Видавець Ю.А. Чабаненко, 2013. 358 с. 6. Старицький М. Твори в шести томах. Т. 3: Драматичні твори. Київ: Дніпро, 1989. 527 с. 7. Шабельская А. Наброски карандашемъ. Наканунҍ Иванова дня (Быль). URL: az.lib.ru/s/shabelxskaja_a_s