“РЕЛІГІЯ БАТЬКІВ МОЇХ”: ЕТНОМЕНТАЛЬНА АУРА “ЛІСОВОЇ ПІСНІ” ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Випуск 61 (2021)

Я. І. Гарасим
д-р філол. наук, проф., Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Анотація

Проаналізовано етико-естетичні джерела та художню специфіку “Лісової пісні” крізь призму національної самобутности української ментальности. Простежено, як у результаті мистецького поєднання “жіночого” (Р. Кирчів) жанру поліської “лісової” пісні з народними переказами про персонажів поетичного міфологічного світу витворилася синкретична модель драматичного твору Лесі Українки, що має натурфілософські риси календарно-обрядової поезії, метаморфічні прикмети української казки та напружений динамізм народної драми. Зазначено, що хаотизмові засвоєних ще з дитинства міфологічних уламків авторка надала композиційної стрункости та ідейно-етичної викінчености, зберігши водночас етноестетичні основи художнього моделювання дійсности. Наголошено на етноестетичній несприйнятливости потворного в українців, що стало однією з причин творення наскрізного образу драмифеєрії, її своєрідної ідеологеми – краси. Естетизуються саме під художнім впливом цієї світоглядної абстракції демонологічні образи-персонажі Перелесника, Куця, потерчат, злиднів, Марища. Наголошено на тому, що важливою мистецькою рисою етноестетичної ґенези досліджуваного літературного шедевру поетеси є його всепроникна циклічність, округлість, вінкоподібність, антиконечність, що проявляється на рівнях жанру, композиції, структури образу.

Ключові слова: етноестетика, натуроцентризм, національна експресія, драма-феєрія, циклічність, часопростір, міфологізм, художнє моделювання дійсности.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).28-36

Список використаної літератури

1. Куліш П. Погляд на усну словесність українську // П. Куліш. Твори : у 6 т. – Львів, 1910. – Т. 6. 2. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму / Я. Поліщук. – Вид. друге, доп., перероб. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 353–377. 3. Сапронов П. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры / П. Сапронов. – СПб, 1998. 4. Скупейко Л. Міфопоетика "Лісової пісні" Лесі Українки / Л. Скупейко. – К. : Фенікс, 2006. – 416 с. 5. Українка Леся. Поезія. Драматичні твори. – К., 1999. 6. Українка Леся. Твори : в 10 т. К., 1964. – Т. 5. 7. Українка Леся. Твори : в 5 т. – К., 1956. – Т. 5. 8. Юнг К. Г. Архетип и символ / К. Г. Юнг. – М., 1991.