РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ І. ФРАНКА
В АКТИВІЗАЦІЇ ФЕМІНІСТИЧНОГО РУХУ
В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.

Випуск 62-1 (2022)

Н. М. Гаєвська, канд. філол. наук, проф., О. В. Гаєвська, канд. філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Ідеться про роль І. Франка в активізації та підтримці жінокписьменниць в їх діяльності в українській літературі кін. ХІХ – поч. ХХ ст.,
висвітлено питання різноаспектних контактів І. Франка з Лесею Українкою,
Наталею Кобринською, Ольгою Кобилянською, Дніпровою Чайкою, Уляною
Кравченко, Грицьком Григоренком та іншими мисткинями даного періоду.
З’ясовано загальний літературно-мистецький процес кін. ХІХ – поч. ХХ ст.,
інтерес літературознавців до феміністичного руху.
Ключові слова: фемінізм, модернізм, творчість, діалог, національна
ідея, активізація.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(62).17-26

Список використаної літератури

1. Агеєва В. Життєпис емансипантки, або Як стати самій собі ціллю // Уляна Кравченко. Хризантеми. – К., 2019. – С. 15. 2. Алчевська Х. Твори. – К., 1990. – С. 84. 3. Гриневичева К. Зустрічі з поетом // Арка. – 1948. – Ч. 1. – С. 11. 4. Гундорова Т. І. Неоромантичні тенденції творчості О. Кобилянської (До 125-річчя з дня народження) // Радянське літературознавство. – 1988. – № 11. – С. 32. 5. Дніпрова Чайка. Дівчина-чайка. Вибрані твори. – К., 1987. – С. 135. 6. Кобилянська О. Про саму себе // Кобилянська О. Твори: у 5 т. – К., 1963. – Т. 5. – С. 332. 7. Маланчук-Рибак О. Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ – першої третини ХХ ст. – Чернівці: Книги ХХІ, 2006. – С. 202. 8. Сріблянський М. Боротьба за індивідуальність (З літературного життя р. 1911 на Україні) // Українська хата. – 1912. – Березіль і квітень. – С. 180. 9. Франко І. Зібр. творів: у 50 т. – К., 1982. – Т. 26. – С. 378. 10. Франко І. Зібр. творів: у 50 т. – К., 1982. – Т. 37. – С. 279. 11. Франко І. З останніх десятиліть ХІХ в. // Зібр. творів: у 50. – Т. 41. – С. 526. 12. Франко І. Конкурс "Зорі" // Зоря. – 1895. – № 11. – С. 219. 13. Франко І. Леся Українка. // Зібр. творів у 50-ти томах. – К.: Наук., думка, 1981. – Т. 31. – С. 270–271. 14. Франко І. Марія Маркович (Марко Вовчок). Посмертна згадка. // Зібр. творів у 50 т. – К., 1982. – Т. 37. – С. 276–278. 15. Франко І. Зібр. творів: у 50 т. – К., 1982. – Т. 31. – С. 33. 16. Франко І. Старе й нове в сучасній українській літературі // Франко І. Зібр. творів: у 50 т. – К. : Наукова думка, 1982. – Т. 35. – С. 108. 17. Франко І. Українська література за 1899 рік // Франко І. Зібр. творів: у 50 т. – Т. 33. – С. 14–15. 18. Швець А. Жінка з хистом Аріадни. Життєвий світ Наталії Кобринської у генераційному, світоглядному і творчому вимірах. – Львів, 2018. – С. 188. 19. Ярошинська Є. Твори. – К., 1968. – С. 62.