РОМАНТИЗМ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
В ОЦІНЦІ Д. ЧИЖЕВСЬКОГО

Випуск 61-2 (2021)

Н. М. Гаєвська, канд. філол. наук, проф., О. В. Наумовська, д.-р філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Акцентовано увагу на оцінці Д. Чижевським романтизму Лесі Українки,
окреслено новітні тенденції в літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст., які
сповідувала Леся Українка як неоромантик. Досліджено естетику
романтизму та його трансформацію в неоромантизм, зокрема виявлено
і проаналізовано символіку творів Лесі Українки. Розглянуто тематику
творів поетки, осмислено вплив романтичних ідей (німецького, польського
романтизму) у кінці ХІХ ст.; поєднання теоретичних поглядів письменниці
з художніми творами, що є характерним для письменників-романтиків.
Ключові слова: романтизм, літературний процес, символічність,
театр, тенденції, умовність.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).20-27

Список використаної літератури

1. Зеров М. Леся Українка / М. Зеров // Твори : у 2 т. – К., 1990. – Т. 2. – С. 396. 2. Історія української літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст. : у 2 кн. / за ред. О. Д. Гнідан. – К., 2005. – Кн. 1 – С. 190. 3. Українка Леся. Зібрання творів : у 12 т. / Леся Українка. – К., 1979. – Т. 3. – 379 c. 4. Масенко Л. У Вавілонському полоні: тема національної та соціальної неволі в драматургії Лесі Українки / Л. Масенко // Українська мова та література. – К., 2000. – С. 8. 5. Мельничук Б. М. Драматична поема як жанр / Б. Мельничук. – К., 1981. – С. 88–89. 6. Наєнко М. Передмова / М. Наєнко // Д. Чижевський. Реалізм в українській літературі. – К., 1999. 7. Одарченко П. "Дві генерації творчості Лесі Українки" (Леся Українка) / П. Одарченко. – К., 1994. – С. 160. 8. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К., 1981. – Т. 31. – С. 264. 9. Шумило Н. Українська проза кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Проблема національної іманентності / Н