РОЗВИТОК АНТИЧНИХ МІФОЛОГІЧНИХ МОТИВІВ ТА ОБРАЗІВ В ЕСТЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКИХ ШУКАННЯХ Г. СКОВОРОДИ

Випуск 63-2 (2022)

Н. М. Гаєвська, канд. філол. наук, проф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Здійснено спробу проаналізувати античні міфологічні мотиви та образи у творчості Григорія Сковороди, з’ясувати особливості поетики філософських діалогів митця, розкрити актуальність висвітлення поглядів письменника в збірках “Байки харківські” та “Сад божественних пісень”.
Ключові слова: міфологічні мотиви, античність, філософські пошуки, барокова традиція, байка, діалогізм.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(63).46-53

Список використаної літератури

1. Драч І., Кримський С., Попович М. Григорій Сковорода. Біографічна повість. – К., 1984. 2. Костомаров М. Слово о Сковороде. По поводу рец. на его сочинения в "Русском слове" // Основа. – 1861. – Июль. 3. Моренець В. Джерело поетики Константи Ільдефонса Галчинського. – К., 1986. 4. Пінчук Т. Штрихи до поетичного портрету Г. Сковороди // Радянське літературознавство. – 1988. – № 2. 5. Сковорода Г. Сад пісень. Вибрані твори. – К., 1972. 6. Сковорода Г. Имя ему – Потоп Змиїн // Григорій Сковорода. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи. – К., 1983. 7. Сковорода Г. Літературні твори. – К., 1972. 8. Франко І. Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1895. – Т. 5. – Кн. 1.