РИСИ “НОВОЇ ДРАМИ” У П’ЄСІ МАРКА КРОПИВНИЦЬКОГО “ОЛЕСЯ”

Випуск 60 (2021)

Я. В. Вільна
д-р філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Відстежено новаторство художнього мислення М. Кропивницького на прикладі його маловідомої п’єси “Олеся”. Зазначено особливості інтерпретації драматургом принципів “нової драми”. Доведено його внесок у розбудову образної, жанрово-стильової та проблемнотематичної палітри української драматургії кінця ХІХ століття.

Ключові слова: “нова драма”, проблематика, концепція позитивного героя, внутрішня дія, монолог, нова архітектоніка.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.60.35-48

Список використаної літератури

1. Кропивницький М. Твори: В 6 т. Київ, 1896. 2. Кропивницький М. Драматичні твори. Київ, 1990. 3. Білецька Л. Мистецтво життєвої правди: До 100-річчя заснування театру корифеїв. Київ, 1982. 4. Вільна Я.В., Хворостяний І.Г. Історія української літератури другої половини ХІХ століття. Київ, 2017. 5. Вороний М. Театр і драма. Київ, 1989. 6. Єфремов Історія українського письменства. Вид. 3-тє з одмінами і додатками. Київ, 1917. 7. Мар'яненко І. Минуле українського театру. Київ, 1953. 8. Франко І. Українсько-руська (малоруська) література // Зібрання творів: У 50 т. Київ, 1984. Т. 41. 9. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 // Зібрання творів: У 50 т. Київ, 1984. Т. 41. 10. Шоу Б. О драме и театре. Москва, 1963