САМОБУТНІСТЬ ФОЛЬКЛОРИЗМУ ПОЕЗІЇ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША 70–90-х років ХІХ століття

Архів, Випуск 59 (2020)

В. Ф. Погребенник
д-р філол. наук, проф., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ

Анотація

Стаття є спробою комплексного дослідження різноаспектних зв’язків поетичної творчості Пантелеймона Куліша з українським фольклором, міфологією та уснопоетичною спадщиною інших народів світу. Досліджено ідейно-естетичні особливості опрацювання письменником мотивів, образів, символіки тощо народної творчості, напряму і специфіки модифікації вказаних джерел, висвітлення рівнів імистецької результативності асиміляції фольклорно-міфологічних джерел в останні періоди літературної діяльності письменника. Вивчено характер міжсистемної комунікації літератури і фольклору, специфіку “відфольклорного” письма митця, спрямованого на рецепцію народної поезії у власних творчих виявах, репрезентативність літературно опосередкованого Кулішем національнонародного світу й змінні риси індивідуально своєрідного авторського фольклоризму та міфологізму.

Ключові слова: фольклор, міфологія, міжсистемна взаємодія, художня асиміляція, символи.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).140-153

Список використаної літератури

Каспрук А. Українська поема кінця ХІХ – початку ХХ ст. / А. Каспрук. – К., 1973. – 298 с. Куліш П. Твори : у 2 т. / П. Куліш. – К., 1989. – Т. 1. – 654 с. Народні пісні в записах Панаса Мирного та Івана Білика. – К., 1987. – 312 с. Погрібний А. Яків Щоголев / А. Погрібний. – К., 1986. – 241 с. Посмертні писання Митрофана Дикарева з поля фольклору й міфології. – Л., 1903. – 349 с.