СЕЦЕСІЙНІ МОТИВИ В ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ-ПОСТМОДЕРНІСТІВ: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ (НА ПРИКЛАДІ ЛІРИКИ ҐРЕҐОРІ КОРСО ТА СЕРГІЯ ЖАДАНА)

Архів, Випуск 48-1 (2017)

Анотація

Зосереджена на спільних рисах сецесійних мотивів творчості поетівпостмодерністів. Зроблено стислий огляд історичних та естетичних аспектів, що призводять до виникнення подібних постмодерних процесів творчості поетів різних культур. Залучено твори американських та українських поетів-постмодерністів Ґреґорі Корсо та Сергія Жадана.

Ключові слова: постмодернізм, бунт, текст, сленг, інтертекстуальність, колаж, постмодерна свідомість.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Андрухович Ю. Постмодернізм – не напрям, не течія, не мода / Ю. Андрухович // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 56–66. 2. Гундорова Т. Карнавальний постмодерн / Т. Гундорова // Зб. наукових праць: Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн. – К.: Критика, 2005. – С. 32–37. 3. Моренець В. // Література плюс. – 1998. – № 2. – С. 7–8. 4. Эко У. Заметки на полях "Имени розы" // Имя розы. – М. : Книжная Палата, 1989 – с. 461. 5. American Poetry Since 1950: Innovators and Outsiders, an Antholog / Мarsilio Publishers 1993. – P. 15–16. 6. Eco U. Postmodernism, Irony, the Enjoyable / U. Eco, Modernism / Postmodernism. – London and New York : Longman Group UK Limited 1992. – P. 218–229. 7. Hoover P. Postmodern American Poetry / Norton Anthology / P. Hoover, New York : Norton, W.W. Norton, 1998. – P. 10–12. 8. Електроннийресурсhttp://www.poetryfoundation.org/bio/gregory-corso. 9. Електронний ресурс http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/25860