СПЕЦИФІКА МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗУ ДІТЕЙВ ОПОВІДАННЯХ “ЯК ЗАКУВАЛА ЗОЗУЛЯ”,”ТИХОНЯ”, “ЛІСНИКОВА ДОЧКА”

Випуск 64-1 (2023)

Ганна Холод, канд. філол. наук, проф.
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук Міжрегіональної академії управління персоналом, Київ

Анотація

Мета дослідження полягала в з’ясуванні специфіки моделювання образів дітей в оповіданнях В. Земляка “Як закувала зозуля”, “Тихоня”, “Лісникова дочка”. Для досягнення вищезазначеної мети було використано описовий, біографічний методи, метод аналізу, метод синтезу. У результаті дослідження з’ясовано, що для більш ґрунтовного моделювання образу дітей автор обрав гетеродієгетичну нарацію. Завдяки антитезі В. Земляк виокремив дітей-персонажів із загалу й увиразнив їхню особливість концептом дива на рівні міжособистісних стосунків та їхніх здібностей.
Моделюючи образи дітей, автор використовує різні засоби характеротворення, звертаючи особливу увагу на деталі, емоційні стани персонажів, специфіку комунікації із тваринами, літніми людьми.

Ключові слова: образ дитини, концепт “диво”, гетеродієгетичний наратор, антитеза.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(64).148-155

Список використаної літератури

1. Бадер С. Образ дитини-сироти в розповідях Лідії Чарської // Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. 2009. Вип. XXI. С. 196–202. 2. Єсипенко Д. Психологія мудрої дитини у творчості Василя Стефаника // Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. 2009. Вип. XXI. С. 188–195. 3. Зарудний М. Володар чарівного коня // Заповіт любові: Зб. / Упоряд. Б. П. Комар. К.: Рад. письм., 1983. С. 240–246. 4. Земляк В. Вибране: Романи, оповідання / Вступ. слово О. О. Сизоненко; упоряд. Б. О. Прокопенка. К.: Україна, 2013. 720 с. 5. Земляк В. Як закувала зозуля URL: https://www.ukrlib.com.ua/books/ printit.php?tid=44 (дата звернення: 01. 05. 2023). 6. Клейменова Т. Внутрішній світ дитини в оповіданнях М. Коцюбинського / Т.В. Клейменова // Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. 2009. Вип. XXI. С. 173–180. 7. Ленська С. Образ дітей війни у творах Гр. Тютюнника, В. Близнеця, М. Вінграновського // Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. 2009. Вип. XXI. С. 373–380. 8. Лопушан Т. Особливості розкриття проблеми ініціації дитини в українській новелістиці порубіжжя ХІХ–ХХ століть // Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. 2009. Вип. XXI. С. 149–156. 9. Макаренко О., Федосеева І. Гострі психологічні реакції людини на стресогенні події. Наукові записки. Том 47. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота 2005 С. 45–48. 10. Осадча К. Психологізм дитячих оповідань Михайла Коцюбинського (принципи і засоби зображення характерів) // Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. 2009. Вип. XXI. С. 181–187.