СПЕЦИФІКА МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗУ МАРУСІ БОГУСЛАВКИ В ОДНОЙМЕННІЙ ПОЕМІ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША

Архів, Випуск 59 (2020)

Г. Я. Холод,
канд. філол. наук, проф., Інститут дизайну, архітектури та журналістики, Київ

Анотація

Репрезентовано засоби створення образу головної героїні поеми П. Куліша Маруся Богуславка; окреслено етапи її духовної еволюції, зроблено акцент на зміні її світоглядної позиції.

Ключові слова: образ, світогляд, духовна еволюція, поема.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).212-219

Список використаної літератури

Біляцька В. Поема Маруся Богуславка П. Куліша в обсерваціях С Томашівського і В. Щурата / В. Біляцька // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 15. – С. 4–12. Куліш П. Маруся Богуславка / П. Куліш // Українська література : електронна бібліотека – Режим доступу: https://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kulish-pantelejmon/342- pantelejmon-kulish-marusya-boguslavka. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 11.02.16. Лавер О. Емоційно марковані літературно-художні антропоніми у творах П. Куліша / О. Лавер // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. : Філологія. Соціальні комунікації. – 2010. – Вип. 22. – С. 106–109. Лановик М. Cхідні поеми П. Куліша на перехресті азіатського містицизму і європейського романтизму / М. Лановик, З. Лановик // Слово і час. – 2014. – № 8. – С. 57–79. Томашівський C. Маруся Богуславка в українській літературі: істориколітературний нарис / C. Томашівський. – Л., 1901. – 75 с.