СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЕЙДОТЕХНОЛОГІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ І. КАРПЕНКА-КАРОГО В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Випуск 60 (2021)

Г. Я. Холод
канд. філол. наук, гімназія № 153 ім. О. С. Пушкіна, Київ

Анотація

Порушено проблему розвитку образного мислення учнів на уроках української літератури, зокрема під час вивчення творчості І. КарпенкаКарого; розкрито особливості використання ейдотехнології, що сприяє розвитку креативності учнів, їхнього критичного мислення, коригуванню кліпового мислення; наведено приклади образів, використаних учнями в їхніх емблемах, зазначено недоліки щодо виокремлення образів, які презентують твори драматурга.

Ключові слова: емблема, ейдотехнологія, образне мислення, критичне мислення, кліпове мислення.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.60.220-225

Список використаної літератури

1. Богосвятська А.І. Сучасні педагогічні технології у практиці вчителя світової літератури. Зарубіжна література в школах України: Методич. журнал. 2013. № 1. С. 34–41. 2. Задорожня О. Ейдетика в корекційній роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: Науково-методичний збірник. Вип. 13. 2017. С. 346–352. 3. Полещук А. Развитие художественного мышления студентов специальности "Журналистика". Международная журналистика-2015: формирование информационного пространства партнерства от Владивостока до Лиссабона и медиа: материалы Четвертой Междунар. науч.-практ. конф. 19 февр. 2015. Минск: Изд. центр БГУ, 2015. С. 207–211.