СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПСИХОЛОГІЗМУ У ТВОРІ ОСИПА МАКОВЕЯ «САМОТА»

Архів, Випуск 53-2 (2018)

Анотація

У статті досліджено специфіку використання засобів психологізму у творі Осипа Маковея “Самота”. Зокрема, звернено особливу увагу на особливості нарації, її інтонаційний малюнок, емотиви, композицію твору, художні засоби.

Ключові слова: психологічна новела, психологізм, композиція, емотиви.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1.Маковей О. Самота [Електронний ресурс]/О. Маковей. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Makovei_Osyp/ (дата звернення: 30.01. 2018). – Назва з екрана. 2.Спатар І. Жанротворча функція часопростору у творах Елізи Ожешко «Тадейко» та Осипа Маковея «Самота» / І. Спатар // Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські читання. Зб. ст. — Вип. ІІ. — Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. — С. 175– 184. 3.Ткаченко А. Мистецтво слова : Вступ до літературознавства : Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / А. Ткаченко. – 2-е вид., випр. і доповн. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 448 с.