СТЕМА НАУКОВИХ МЕДІЄВІСТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ІВАНА ФРАНКА

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Аналізуються наукові погляди І. Франка на українське середньовічне
письменство. Зроблено акцент на тих висновках, які стали науковими відкриттями вченого в тогочасній українській науці. Зокрема, щодо національної належності літератури Київської Русі, джерел літопису “Повість врем’яних літ”, апокрифів, імперсональності як авторської характеристики тощо.

Ключові слова: Іван Франко; українська середньовічна література; медієвістика; система наукових поглядів; імперсональність; літопис “Повість врем’яних літ”; апокрифи.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Франко І. Історія української літератури. Часть перша / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1983. – Т. 40. – С. 7–372. 2. Франко І. Літописна основа "Слова о полку Ігоревім" / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1983. – Т. 39. – С. 359–507. 3. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1983. – Т. 41. – С. 194–470. 4. Франко І. Празник святого спаса. Причинок до історії староруського письменства і культури / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1983. – Т. 39. – С. 267–286. 5. Франко І. Притча про сліпця і хромця: Причинок до літературних взаємин Старої Русі / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1982. – Т. 35. – С. 301–331. 6. Франко І. Студії над найдавнішим київським літописом / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1976. – Т. 6. – С. 7–190. 7. Франко І. Українці / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1984. – Т. 41. – С. 162–193. Н