СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ ВЕРХОВИНКИ

Архів, Випуск 48-2 (2017)

Анотація

Оглядово розглянуто біографію Ярослави Лагодинської-Кучковської (Лесі Верховинки), проаналізовано її творчий доробок, що містить малу прозу, поезію, драматургію, епістолярію й літературну критику. Увага сконцентрована на найоригінальнішій вісі творчості – новелах та оповіданнях письменниці.

Ключові слова: літературознавство, Леся Верховинка, мала проза, імпресіонізм, гуцули, Західна Україна, перша половина ХХ ст., індивідуальноавторський стиль.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Aleichem, Sholom. Tevye the Dairyman and The Railroad Stories. // Library of Yiddish Classics. – Hillel Halkin transl. – Schocken. – 1987 р. 2. Верховинка, Леся. До Делятина на крилах мрій: Поезії, новели, оповідання, драматичні твори, есеї, статті, епістолярій // Верховинка Леся; Упоряд. О. О. Жарівський; вступ. слово М. І. Гнатюка; худож. оформл. І. М. Крислача. – Львів : Каменяр, 2013. – 429 с. 3. Гнатюк М. Леся Верховинка повертається до читача // Верховинка Леся "До Делятина на крилах мрій" – Львів : Каменяр, 2013. – 429 с. 4. Жарівський О. Ярослава Лагодинська-Кучковська (Леся Верховинка) // Верховинка Леся "До Делятина на крилах мрій". – Львів. : Каменяр, 2013. – 429 с. 5. Імпресіонізм. Енциклопедія літературних напрямів і течій [Електронний ресурс] // Бібліотека української літератури. – Режим доступу від 2000 р.: http://www.ukrlib.com.ua/encycl/techii/printout.php?number=9. 6. Кузнєцов Ю.Б. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (проблеми естетики і поетики). – Дисертація на здобуття наукового ступеня д-ра філологічних наук. –К., 2004. – 456 с. 6. 7. Прохасько Т. Дві наївні навчальні п'єси… // Верховинка Леся. Іменини Влодка. – Комедійка у 3 діях. – Івано-Франківськ. : Лілея НВ, 2013. – 64 с. 8. Українка Леся. Зібрання творів у 12-ти томах // за ред. Є. О. Шабліовського. – К.: "Наукова думка". –1975. – 447 с.