СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ”САДУ БОЖЕСТВЕННИХ ПІСЕНЬ” ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Випуск 63-2 (2022)

О. М. Сліпушко, д-р філол. наук, проф., Р. Фань, асп., М. Хуан, асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Досліджено фундаментальні світоглядні засади поетичної збірки Григорія Сковороди “Сад Божественних пісень”. Наголошено на новаторстві митця у сфері творення нових засобів поетичного вираження, зокрема поетики. Представлено бачення і тлумачення Сковородою важливих філософських категорій, акцентовано на творенні митцем власних символів, метафор, алегорій. Проаналізовано особливості синтезу у світогляді автора античних, середньовічних і ренесансних традицій. Світоглядні засади збірки “Сад Божественних пісень” охарактеризовано як барокові за своїм характером і вираженням.
Ключові слова: Григорій Сковорода, “Сад Божественних пісень”, світогляд, Бароко, символ, емблема, античність, Середньовіччя, поетика.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(63).132-146

Список використаної літератури

1. Геник-Березовська З. До питання про пізню українську барокову поезію // Грані культур. Бароко, романтизм, модернізм. – Київ: Гелікон, 2000. – С. 37–50. 2. Ісіченко І. Сакральний простір "Саду божественних пісень" Григорія Сковороди // Слово і час. – 2013. – № 1. – С. 52–63. 3. Криса Б. Пересотворення світу: українська поезія XVII–XVIII ст. – Львів: Свічадо, 1997. – 215 с. 145 4. Мишанич О. Григорій Сковорода та усна народна творчість. – Київ: Наукова думка, 1976. – 151 с. 5. Сковорода Г. Сад Божественних пісень // Повне зібрання творів у 2-х т. – Київ: Наукова думка, 1973. – Т. 1. – С. 49–81. 6. Соболь В. О. Рецепція Григорія Сковороди в Польщі // Переяславські Сковородинівські студії. – 2011. – Вип. 1. – С. 111–123. 7. Сулима В. Біблійні концепти і проповідницька традиція української літератури (на прикладі концепту води) // Слово і Час. – 2007. – Вип. 12. – С. 3–14. 8. Ушкалов Л. Григорій Сковорода: семінарій. – Харків: Майдан, 2004. – 776 с. 9. Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди. – Харків, 2004. – 272 с. 10. Шевчук В. Григорій Сковорода як письменник і мислитель // Муза Роксоланська Українська література XVІ–XVІІІ ст.: У 2 кн. – Київ: Либідь, 2005. – Т. 2. – С. 579–594.