ТЕАТР КОРИФЕЇВ І ТЕАТР “БЕРЕЗІЛЬ” У ПРАЦЯХ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

Випуск 60 (2021)

С. І. Лущій
д-р філол. наук, старш. наук. співроб., Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Київ

Анотація

Розглянуто питання рецепції творчості театру корифеїв та театру “Березіль” у літературознавстві української діаспори другої половини ХХ ст. Матеріалом для дослідження стали статті й радіопередачі Ю. Лавріненка, літературознавчі розвідки Ю. Шереха та М. Павлишина. Йдеться також про еміграційні постановки спектаклів, здійснені театром “Березіль” у радянській Україні, про режисерські інтерпретації П. Саксаганським п’єс В. Шекспіра. Розглядається нове перепрочитання творів М.П. Старицького режисерами діаспори. З’ясовано причини популярності творів драматургів-класиків у глядачів діаспори. У роботі використано спогади та невідомі архівні джерела. Ключові слова: театр корифеїв, театр “Березіль”, рецепція, діаспора, національна ідентичність, модернізм.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.60.102-112

Список використаної літератури

1. Блавацький В. Моя праця з Лесем Курбасом. МУР. Збірники літературно-мистецької проблематики. Збірник 1. Мюнхен-Карльсфельд, 1946. C. 90−95. 2. Дивнич Ю. 25-річчя театру Леся Курбаса "Березіль". Літаври. 1947. Ч. 2. С. 59–60. 3. Куліш М. Народній Малахій: Трагедійне. Філядельфія: Київ, 1952. 67 с. 4. Лавріненко Ю. Зруб і парости: Літературно-критичні статті, есеї, рефлексії. [Мюнхен]: Сучасність, 1971. 334 с. 5. Лавріненко Ю. Літературний світ: передачі на радіо "Свобода" з 12.XI.1959 по 01.III.1966. Київ: Твім інтер, 2013. 784 с. 6. Лавріненко Ю. На останній виставі "Березоля" – "Маклена Ґраса". Лавріненко Ю. Чорна пурга та інші спомини. [Мюнхен]: Сучасність 1985. 194 с. 7. Лавріненко Ю. Ще одна книжка матеріялів з архіву Аркадія Любченка. Листи до приятелів. 1963. Книга 11–12. С. 46–48. 8. Лесь Курбас: спогади сучасників / за ред. В. С. Василька. Упоряд. М. Г. Лабінський. Київ: Мистецтво, 1969. 359 с. 9. Лесь Курбас: Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. Литературное наследие / сост. М. Г. Лабинский, Л. С. Танюк. Москва: Искусство, 1988. 463 с. 10. Лист О. Буревій до Ю. Лавріненка від 20 червня 1946 року. ІЛ. Ф. 215. Од. зб. 83. Арк. 1. 11. Лист О. Буревій до Ю. Лавріненка від 24 жовтня 1947 року. ІЛ. Ф. 215. Од. зб. 83. Арк. 8. 12. Лист Ю. Лавріненка до У. Самчука від 3 лютого 1955 року. ІЛ. Ф. 195. Од. зб. 1212. Арк. 11. 13. Макарик І. Перетворення Шекспіра: Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 20-х років. Київ: Ніка-Центр, 2010. 348 с. 14. Павлишин М. Культура та емігрантська самосвідомість: український театр в Австралії в 1949−1989 роках. Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті. Київ: Час, 1997. 447 с. 15. Шерех Ю. З повісти про двох Юрків. Шерех Ю. Третя сторожа. Література. Мистецтво. Ідеології. Балтимор–Торонто: Українське незалежне видавництво "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1991. С. 436–437. 16. Шерех Ю. Друге народження "Народнього Малахія". Шерех Ю. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Харків: Фоліо, 1998. Т. 1. С. 424–433.