ТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ІНВАЗІЇ У ПОЕЗІЇ ІВАНА ФРАНКА

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Розглядається тема втручання російських царських військ на Західній
Україні в роки Першої світової війни, яку порушував у своїх поезіях
І. Франко у 1914–1916 рр. З’ясовано, що у віршах останнього періоду творчості І. Франка постає образ окупаційних російських військ, розкривається характер поведінки загарбників на Галичині та суть окупаційної політики царської Росії.

Ключові слова: окупація; інвазія; рецепція; Перша світова війна.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Білецький О. Поезія Івана Франка / О. Білецький // Білецький О. Зібрання праць : у 5 т. – К. : Наук. думка, 1965. – Т. 2. – С. 462–516. 2. Бунчук Б. Розвиток версифікації І. Франка / Б. Бунчук. – Чернівці : Рута, 2002. 3. Грицак Я. Нарис з історії України : формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. / Я. Грицак. – К. : Ґенеза, 1996. 4. Корнійчук В. Еволюція естетичної свідомості І. Франка / В. Корнійчук // Корнійчук В. Іван Франко – мислитель, поет, громадянин. – Л. : В-во "Світ", 1998. 5. Мельник Я. "…І остатня часть дороги (Іван Франко в 1914–1916 рр.) / Я. Мельник. – Л., 1995. 6. Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – К. : Укр. письменник, 1993. 7. Петлюра С. І. Франко – поет національної честі / С. Петлюра // Петлюра С. Вибрані твори та документи. – К. : Довіра, 1994. 8. Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. / Н. Полонська-Василенко. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 1993. – Т. 2. 9. Стельмахович М. "Ми мусимо навчитися чути себе українцями..." / М. Стельмахович // Рідна школа. – 1996. – № 9. – С. 2. 10. Франко І. Зібрання творів : додаткові томи до Зібрання творів у 50 т. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 52. 11. Щуровський В. Іван Франко серед Українських Січових Стрільців / В. Щуровський // Спогади про Івана Франка. – Л. : Каменяр, 1997. – С. 548–550.