“ТРИЄДИНА ІСТОТА” ПОРФИРІЯ ГОРОТАКА: СПІВТВОРЦІ МІСТИФІКАЦІЇ

Архів, Випуск 48-2 (2017)

Анотація

Досліджено проблему співавторства Порфирія Горотака. Проаналізовано внесок Леоніда Мосендза, Юрія Клена й Мирона Левицького в містифікацію

Ключові слова: містифікація, пародія, співавторство.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Горотак Порфирій. Дияболічні параболи / Порфирій Горотак. – Зальцбурґ : Нові Дні, 1947. – 110 с. 2. Ґерич Ю. Як постав Горотак. З приводу десятої річниці смерті Мосендза / Юрій Ґерич // Українська Літературна Газета. – 1958.– Ч. 11. – С. 1–5. 3. Кошелівець І. Зустрічі з Юрієм Кленом. До десятиліття з дня його смерті / Іван Кошелівець // Українська літературна газета. – 1957.– Ч. 11. – С. 1. 4. Мосендз у листах. Особисте / З листів Л. Мосендза до родини інж. Арсена Шумовського // Літературно-Науковий Вісник (Мюнхен). – 1949. – No 2. 5. Гординський С.Г. Післяслово / Святослав Гординський // Клен Юрій. Твори. – Т. 1. – Нью-Йорк, 1992. – С. 371–372. 6. Шерех Ю. Я – мене – мені... (і довкруги). Спогади / Юрій Шерех. – Харків: Видання часопису "Березіль"; Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 2001. – Т. 2: В Европі.– 303 с. 7. Шумовський А.П. Горотак – Клен – Мосендз / Арсен Шумовський // Українські вісті. – 1950. – Ч. 98. – С. 12–13.