ЦІННІСНІ ІМПЕРАТИВИ “УКРАЇНСЬКОЇ ЛЮДИНИ” У ПОТРАКТУВАННІ ФІЛОСОФА Г. СКОВОРОДИТА ПИСЬМЕННИКА Г. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА (на матеріалі повісті “Маруся”)

Випуск 63-2 (2022)

Я. В. Вільна, д-р філол. наук, проф.
Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Аналізується схожість світоглядних парадигм та ціннісних імперативів філософа Г. Сковороди та прозаїка Г. Квітки-Основ’яненка. Досліджуються смислові первні повісті “Маруся”, що інспіровані рядом ідей Г. Сковороди. Полемічний характер має у статті коментар попередніх оцінок значення повісті “Маруся” для розвитку нової української літератури. Розглядається досвід письменника у реалізації ідеї твору в образотворенні. Стверджується, що філософська ідея пізнання себе як ідея пізнання “образу Божого” єднає цих визначних представників національної культури. Наголошується, що одна з провідних художньо-ідейних стратегій автора у творі увиразнюється не
стільки образом Марусі, скільки цілісним образом її батька Наума Дрота, який, на думку прозаїка, найточніше відповідає духовним, ментальним, етичним параметрам “української людини”.
Ключові слова: гуманістична філософія, кордоцентризм, релігійність, духовність, ідея самопізнання, образне мислення.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(63).29-45

Список використаної літератури

1. Борзенко О. Сентиментальна "провінція". Нова українська література на етапі становлення. – Харків, 2006. 2. Возняк М. Григорій Квітка-Основ'яненко. Життя і творчість. – К., 1946. 3. Вільна Я. Активація філософських поглядів Г. Сковороди у творчості Г. Квітки-Основ'яненка // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Вип. 11. – К., 2001. 4. Вільна Я. Історико-літературний феномен критичної інтерпретації творчості Г. Квітки-Основ'яненка. – К., 2005. 5. Горський В. Історія української філософії. Курс лекцій. – К., 1997. 6. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995. 7. Єременко О. Літературний образ у силовому полі синкретизму (на матеріалі української прози другої половини ХІХ – початку ХХ століття). – К., 2008. 8. Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1993. 9. Квітка-Основ'яненко Г. Маруся. – Харків, 2017. 10. Кримський С. Запити філософських смислів. – К., 2003. 11. Куліш П. Твори: у 2-х т. – К., 1989. 12. Нечуй-Левицький І. Сьогочасне літературне прямування або непотрібність великоруської літератури для України і Слов'янщини. – Павлоград, 2010. 44 13. Сковорода Г. Твори у 2-т. Т. 2. – К., 1994. 14. Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка. – К., 2000. 15. Юркевич П. Серце і його значення в духовному житті людини за вченням слова Божого // Хроніка. – 2000.