ТВОРЧІСТЬ І. КАРПЕНКА-КАРОГО В ОЦІНЦІ С. ЄФРЕМОВА

Випуск 60 (2021)

Н. М. Гаєвська, О. В. Гаєвська

Анотація

Ідеться про еволюційні особливості драматургії І. Карпенка-Карого, її новаторський характер та оцінку її С. Єфремовим. Наголошується на ролі І. Карпенка-Карого в розвитку українського театру та драматургії.

Ключові слова: характер, мораль, еволюційний розвиток, персонаж, контекст, традиції.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.60.48-57

Список використаної літератури

1. Єфремов С. Карпенко-Карий. Критико-біографічний нарис. Київ: Сорабком, 1924. 150 с. 2. Карпенко-Карий І. Драматичні твори. Київ: Наукова думка, 1989. 602 с. 3. Карпенко-Карий (І. К. Тобілевич). Твори: в 3 т. Київ: Наукова думка, 1985. 4. Кисіль О. Український театр. Дослідження. Київ: Мистецтво, 1968. 259 с. 5. Франко І. Зібрання творів: у 50 т. Т. 37. Київ: Наукова думка, 1982. 380 с.