ТВОРЧІСТЬ КИЇВСЬКИХ МИТРОПОЛИТІВ РАННЬОГО ТА ВИСОКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Архів, Випуск 56-2 (2019)

Анотація

У статті аналізується феномен творчості київських митрополитів епох Раннього і Високого Середньовіччя, зокрема Іларіона Київського, Никифора І і Клима Смолятича. Виокремлюються ті головні риси й мотиви, які визначають особливості митрополичої художньої спадщини, а також становлять науковий інтерес для сучасного духовно-літературного простору. Досліджуються домінуючі аспекти творчості середньовічних митрополитів у проекції на сучасні виклики.

Ключові слова: київські митрополити, Раннє Середньовіччя, Високе Середньовіччя, феномен митрополичої творчості, Іларіон Київський, Никифор І, Климент Смолятич.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Возняк М. Історія української літератури. У 2 книгах: Навч. Вид. / М. Возняк. – Вид. 2-ге, перероб. Кн. 1. – Львів: Світ, 1992. 2. Грушевський М. Історія української літератури: В 6-ти т. 9 кн. Т. 2 / М. Грушевський / Упоряд. В.В. Яременко; Приміт. С.К. Росовецького. – К.: Либідь, 1993. 3. Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К.: “Феміна”, 1995. – 688 с. 4. Іларіон Київський. “Слово про Закон і Благодать” у пер. В. Яременка. Електронний ресурс. Режим доступу: http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr52.htm 5. Климент Смолятич. “Послання”. Електронний ресурс. Режим доступу: http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr66.htm 6. Никифор І. “Послання Никифора”. Електронний ресурс. Режим доступу: http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr64.htm 7. Сліпушко О. Софія Київська. Українська література Сердньовіччя: доба Київської Русі (Х–ХІІІ століття) / О. Сліпушко. – К.: Аконіт, 2002. – 400 с. 8. Чижевський Д. Історія української літератури. Від початків до доби реалізму / Д. Чижевський. – Нью-Йорк: Українська вільна академія наук у США, 1956.