ТВОРЧІСТЬ ОЛЕКСИ ІЗАРСЬКОГО В КРИТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ

Архів, Випуск 48-2 (2017)

Анотація

Здійснено огляд літературно-критичних праць еміграційних і “материкових” дослідників, присвячених творчості О. Ізарського. Проаналізовано інтерпретацію художньої спадщини письменника, відзначено амбівалентність рецепції.

Ключові слова: еміграція, інтерпретація творчості, критика, рецепція.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Горбач А.-Г. Дальший роман широкої епопеї / А.-Г. Горбач // Сучасність. – 1979. – Ч. 7–8 (223). – С. 33–35. 2. Горбач А.-Г. Зустріч українця з Німеччиною / А.-Г. Горбач // Сучасність. – 1967. – Ч. 11 (83). – С. 119–122. 3. Горбач А.-Г. Поетична повість про дитинство на Україні / А.-Г. Горбач // Сучасність. – 1964. – Ч. 9 (45). – С. 116–117. 4. Горбач А.-Г. У пошуках за "другою" Німеччиною / А.-Г. Горбач // Сучасність. – 1982. – Ч. 3 (255). – С. 118–120. 5. Державин В. Три роки літературного життя на еміграції (1945–1947) / В. Державин. – Мюнхен: Академія, 1948. –29 с. 6. Доценко Р. Полтавський "ізарець" / Р. Доценко // Літературна Україна. – 2007. – №32 (5220). – С. 7. 7. Ізарський О. "Висмики" з щоденників. 1940–1980 рр. / О. Ізарський. – Полтава: Динамік, 2006. – 392 с. 8. Качуровський І. Проза Олекси Ізарського / І. Качуровський // Сучасність. – 1996. – Ч. 3–4. – С. 163–170. 9. Керч О. Дві Полтави / О. Керч // Свобода. – 1979. – Ч. 185. – С. 2, 5. 10. Керч О. Олекса Ізарський. Літо над озером / О. Керч // Америка. – 1982. – Ч. 32. – С. 3. 11. Коровицький І. Твір про багатоликість тисячолітнього міста / І. Коровицький // Сучасність. – 1974. – Ч. 7–8 (163–164). – С. 34–44. 12. Коровицький І. Твір, просвітлений вічними темами / І. Коровицький // Сучасність. – 1979. – Ч. 7–8 (223). – С. 36–41. 13. Костюк Г. З літопису літературного життя в діяспорі / Г. Костюк – Мюнхен, 1971. – 48 с. 14. Костюк Г. Українська еміграційна художня проза за 1965 рік / Г. Костюк // Нові дні. Універсальний ілюстрований місячник. – 1966. – Ч. 197. – С. 5–12. 15. Кошелівець І. Післямова / І. Кошелівець // Віктор і Ляля / О. Ізарський. – Мюнхен, 1965. – С. 126–127. 16. Лавріненко Ю. З книжкових новин (Тарас Шевченко: Мистецька спадщина; Світова велич Шевченка; День поезії; Нові поезії; Ізарський: Ранок) / Ю. Лавріненко // Листи до приятелів. – Нью-Йорк, 1964. – Ч. 3–4. – С. 38–42. 17. Лист Олекси Ізарського до Ганни Кіященко від 11.02.2000 року зберігається в архіві адресата. 18. ЛуцівЛ. Олекса Ізарський. Полтава / Л. Луців // Свобода. – 1978. – Ч. 35. – С. 2, 7. 19. Нитченко Д. Листи письменників. Збірник п'ятий / Д. Нитченко. – Мельборн; Ніжин; Київ: Смолоскип, 2001. – 250 с. 20. Орел А. Кілька думок про творчість О. Ізарського / А. Орел // Нові дні. Універсальний ілюстрований місячник. – 1965. – Ч. 185. – С. 18–19. 21. Ротач П. Завершення хроніки Лисенків: [післямова] / П. Ротач // Столиця над Ізаром / О. Ізарський. – Полтава: АСМІ, 2002. – С. 330–336. 22. Ротач П. Олекса Ізарський: Штрихи до літературного портрета / П. Ротач // І слово, і доля, і пам'ять…: статті, дослідження, спогади. – Полтава : Верстка, 2000. – С. 429–443. 23. Смолій І. На стрічці пам'яті / І. Смолій // Свобода. – 1966. – Ч. 204. – С. 3–4. 24. Тарнавська М. Ізарський, Олекса. Полтава / М. Тарнавська // Наше життя. – 1978. – Ч. 1. – С. 14–15. 25. Юриняк А. Про роман "Київ" Ізарського / А. Юриняк // Критичним пером. – Лос-Анжелес: GREELEY. – 1974. – С. 75–80.