ТВОРЧІСТЬ П. КУЛІША В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІЙ РЕЦЕПЦІЇ Ю. ЛАВРІНЕНКА

Архів, Випуск 59 (2020)

С. І. Лущій
д-р філол. наук, старш. наук. співроб., Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Київ

Анотація

Розглянуто рецепцію творчості П. Куліша в літературознавчих працях Ю. Лавріненка, зокрема передачах, виголошених на радіо “Свобода”. Подано ті листи та радіопередачі Ю. Лавріненка, які зберігаються у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. З’ясовано причини зацікавлення дослідника цією постаттю. Ю. Лавріненко прагнув віднайти традиції П. Куліша не лише у творах письменників “розстріляного відродження”, “Празької школи”, й у молодшого покоління письменників діаспори.

Ключові слова: рецепція, радіопередачі, листи, діаспора, критик.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).120-126

Список використаної літератури

Говорить Радіо Свобода : збірка матеріялів української програми : у 3 кн. – Мюнхен, 1962. – Кн 3. – 223 с. Лавріненко Ю. Зруб і парости : літ.-крит. ст., есеї, рефлексії / Ю. Лавріненко. – Мюнхен, 1971. – 331 с. Лавріненко Ю. Літературний світ : передачі на радіо "Свобода" з 12.XI.1959 до 01.III.1966 / Ю. Лавріненко. – К., 2013. – 748 с. Лавріненко Ю. Чорна пурга та інші спомини / Ю. Лавріненко. – Мюнхен, 1985. – 186 с. Одарченко П. Юрій Лавріненко / П. Одарченко // Українська література : зб. вибр. ст. / П. Одарченко ; ред. Осип Зінкевич. – К., 1995. – С. 208–220.