УКРАЇНОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ДРАМАТУРГІЇ ІВАНА ОГІЄНКА

Архів, Випуск 56-2 (2019)

Анотація

Стаття присвячена розглядові особливостей втілення понять української ідентичності у драматичних творах Івана Огієнка. Увага приділяється виокремленню філософських алюзій у творах, які увиразнюють багатозначність окреслених проблем у творчості драматурга.

Ключові слова: драма, філософська містерія, конфлікт, драматична дія, дійова особа.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Митрополит Іларіон. Вікові наші рани. Драматичні поеми / Митрополит Іларіон. – Вінніпег: Trident Press Ltd, 1957. – Т.2. – 272 с. 2. Митрополит Іларіон. Книга нашого буття на чужині. Бережімо все своє рідне! Ідеологічно-історичні нариси / Митрополит Іларіон. – Вінні-пег: Українське Наукове Богословське Товариство, 1956. – 169 с. 3. Митрополит Іларіон. Твори. Філософські містерії / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Trident Press Ltd, 1957. – Т.1. – 336 с. 4. Тіменик З. Ідеї філософії релігії у контексті української духовної культури: 30-ті роки ХІХ ст. – 80-ті роки ХХ ст.: монографія / З. Тіменик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 312 с. 5. Тіменик З. Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). Життєписно-бібліографічний нарис. Наукове товариство імені Шевченка у Львові. Визначні діячі НТШ, No6. / З. Тіменник. – Львів, 1997. – 230 с. 6. Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. Українознавчі проблеми в державотвор- чій, науковій, редакторській та видавничій діяльності: монографія / М. Тимошик. – К.: Заповіт,1997. – 231 с. 7. Тимошик М. “Лишусь навіки з чужиною...” Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження / М. Тимошик. – К.: Укр. православний Собор Св. Покрови: Наша культура і наука, 2000. – 546 с.