УКРАЇНОЗНАВСТВО – ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ПОДОЛАННЯ КРИЗИ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ ТА СУСПІЛЬСТВА (В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ОСВІТИ)

Архів, Випуск 56-2 (2019)

Анотація

озглядається проблематика розвитку українознавства як основного чинника духовнокультурного відродження нації, національної самосвідомості та гідності, формування високодуховного, освіченого, мотивованого, громадянства, спроможного продукувати та втілювати в життя ефективні системні концепції національно-державного розвитку, продуктивні для світового цивілізаційного процесу, протистояти будь-яким актам інформаційно-культурного насильства та агресії.

Ключові слова: українознавство, нація, національна самосвідомість, візія, ІСУА (інтегральний системний українознавчий аналіз).

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Баган О. Ідея і чин Ярослава Стецька / О. Баган. – К.: видавництво?, 2008. – 164 с. 2. Білінський В. Москва Ординська (ХІІІ–ХVІ століття): Історичне дослідження / В. Білінський. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2011. – 304 с. 3. Бухало О. ЦРУ: УПА поранила радянський режим. Електронний ресурс. Режим доступу від 28.01.2017: https://www.bbc.com/ukrainian/ blogs-38772862 4. Іллєнко Ю. Не знаю кращої відозви, ніж ці безсмертні слова: “І мертвим, і живим, і ненародженим!.. ”/ Ю. Іллєнко // За Українську Україну: Відкритий лист українцям. – К.: Аратта: МАУП, 2005. – C. 9–19. 5. Кифішин А. Древнє святилище Кам’яна Могила. Досвід дешифрування протошумерського архіву XII–ІІІ тисячоріч до н. е. / А. Кифішин. – К.: Аратта, 2001. – 791 с. 6. Кримський С. За межею щастя і нещастя / С. Кримський // Дзеркало тижня. – 2011. – № 23. Електронний ресурс. Режим доступу від 24.06.2011: http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/za_mezheyu_schastya_i_neschastya.html 7. Кук В. Державотворча діяльність ОУН. Акт відновлення Української Держави 30 червня 1941 р. / В. Кук. – Київ–Львів, 2004. – 32 с. 8. Процев’ят С. П’ята стаття. Випробування / С. Процев’ят // Нація і держава. – 2018. – № 4(659) – 16 с. 9. Слава Стецько. Дипломатична діяльність Ярослава Стецька. Електронний ресурс. Режим доступу від 19.01.17: http://cun.org.ua/2017/slava-stetsko-diplomatichna-diyalnist-yaroslava-stetska/ 10. Спогади в.о. Голови Українського державного правління Богдана Федорака. // Ососбистий архів автора. – 21 арк. 11. Стецько Я. Історичний чин нації / Я. Стецько // Українська визвольна концепція. Твори. Ч. 2. – Мюнхен: Видання Організації Українських Націоналістів, 1991. – С. 237–244. 12. Таланчук П. Державотворчий потенціал української нації / П. Таланчук. – Київ: Університет “Україна”, 2015. – 321 с. 13. Тримбач С. Кіно народжене Україною. Альбом антології українського кіно / С. Тримбач – К.: Техніка, 2016. – 378 с. 14. Українське державотворення. Акт З0 червня 1941. Збірник документів і матеріалів / Під загальною редакцією Ярослава Дашкевича та Василя Кука. – Львів–Київ: Літературна агенція “Піраміда”, 2001. – 560 с. 15. Шептицький А. До Вас моє слово. 150 цитат митрополита / А. Шептицький. – К.: Новий друк, 2015. – 207 с. 16. CIA. Information Report. 8 may 1952. The History, Development, and Organization of the Ukrainian Resistance Movement, including the OUN, the UPA, and the UHVR. Електронний ресурс. Режим доступу від 14.12.2016: https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp83-00415r010100150006-6 17. International Military Tribunal (IMT) Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militargerichtshof. – Nurnberg, 1945–1946, 42 томи. / 014-USSR (№ 7) XXXIX.