“УКРАЇНСЬКА ОПТИКА” ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В КОНТЕКСТІ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

Архів, Випуск 56-2 (2019)

Анотація

Стаття є спробою сформулювати деякі характерні особливості “української оптики” у вивченні зарубіжної літератури, які постають у параметрах комплексного аналізу дисертаційних робіт, що були захищені в незалежній Україні зі спеціальності 10.01.04 “література зарубіжних країн”. Охарактеризовано динаміку захистів дисертацій, виокремлено етапи зростання та вповільнення, визначено структуру дисертацій за національними літературами. Здійснений аналіз дає підстави говорити про постійне зростання кількості захищених дисертацій і про специфічний ґендерний аспект дисертантів. Таке комплексне дослідження проведено вперше.

Ключові слова: дисертація, літературознавство, ґендер, динаміка, національні літератури.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Глазунова Л. Дисертаційні дослідження як індикатор розвитку бібліографічної науки в Україні на сучасному етапі / Л. Глазунова // Вісник ХДАК. – 2009. – № 28. – С. 86–98. 2. Шевчук С. Комплексний аналіз дисертаційних робіт із суспільної географії в Україні (1936–2012 рр.) / С. Шевчук // Український географічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 31–39. 3. Key Figures 2001: Towards a European Research Area. Indicators for Benchmarking of National Research Policy. Special edition. Luxembourg: Offi ce for Offi cial Publications of the European Communities, 2001. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=& esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_n-TCsLbWAhXpAJoKHe4mCAwQFggmMAA&url =https%3A%2F%2Fcordis.europa.eu%2Fpub%2Findicators%2Fdocs%2Find_kf2001.pdf&usg=AF QjCNEVNgt37ff BxHkmIaQYpTCCDwUTFQ 4. Poland, Academic Career Structure. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/AcademicCareersObservatory/AcademicCareersbyCountry/Poland#Introduction