“УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР – ЦЕ Я”: МАРКО КРОПИВНИЦЬКИЙ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

Випуск 60 (2021)

А. О. Новиков
д-р філол. наук, проф., Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Глухів

Анотація

Представлено загальний огляд акторської, режисерської і драматургічної діяльності засновника театру корифеїв Марка Кропивницького. Акцентується на тому, що у Товаристві акторів (офіційна назва театру корифеїв) Кропивницький виконував не лише обов’язки керівника, а й учителя низки молодих виконавців, у тому числі таких майбутніх зірок, як Марія Заньковецька, Микола Садовський, Панас Саксаганський, Ганна ЗатиркевичКарпинська та ін. Кропивницький був актором широкого діапазону, а отже міг бездоганно зіграти будь-яку роль – від комедійної до трагедійної. Як режисер Кропивницький настільки бездоганно володів засобами, котрими можна тримати увагу глядача в постійному напруженні, що практично з будь-якої п’єси міг зробити справжнє видовище. Особливо яскраво його режисерський талант проявився під час гастролей взимку 1886–1887 років у Петербурзі. Основні сценічні принципи Кропивницького лягли в основу творчого методу засновників Московського Художнього театру Костянтина Станіславського й Володимира Немировича-Данченка. Значний внесок у скарбницю національної культури зробив Кропивницький і як драматург. Його кращі п’єси увійшли до золотого фонду вітчизняної драматургії. Велика заслуга Марка Кропивницького перед нашим народом передусім у тому, що в добу, коли українська культура зазнавала з боку російського царизму всіляких утисків і обмежень, він створив блискучий театр корифеїв, з діяльності якого бере свій відлік національний професійний театр на східних теренах України. А театр, у свою чергу, став однією з тих важливих духовних підвалин, на яких згодом постала незалежна Українська держава.

Ключові слова: М. Кропивницький, театр корифеїв, українська культура, актор, режисер, драматург.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.60.161-174

Список використаної літератури

1. Антонович Д. Триста років українського театру. 1619 – 1919. та інші праці. Київ: ВІП, 2003. 418 с. 2. "…Віддати зумієм себе Україні": Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком / вступ ст., археограф. передм., упоряд., комент., приміт., підгот. текстів покажчики, додатки, добір ілюстр. матеріалу С.С. Кіраля. Київ – Нью-Йорк, 2004. 520 с. 3. Городецький Д. Із спогадів. Спогади про Марка Кропивницького. Збірник. Київ: Мистецтво, 1990. С. 73–74. 4. Карпенко-Карий І. (І. К. Тобілевич). Твори в трьох томах. Київ: Дніпро, 1985. Т. 3. 373 с. 5. Кузнєцова О. М. Л. Кропивницький у Петербурзі. Марко Лукич Кропивницький. Збірник статей, спогадів і матеріалів. Київ: Мистецтво, 1955. С. 170–190. 6. Кіраль С. "Апостол молодої України": Трохим Зіньківський у контексті доби: монографія. Київ: КИТ, 2002. 322 с. 7. Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком. Київ; НьюЙорк, 2004. 520 с. 8. Л-с В. Бенефіс М. Л. Кропивницького! Одесский листок. 1900. № 19. 21 января. 9. Маринич Г. Спогади про Марка Лукича Кропивницького. Марко Лукич Кропивницький. Збірник статей, спогадів і матеріалів. Київ: Мистецтво, 1955. С. 301–314. 10. Мар'яненко І. Минуле українського театру. Зустрічі, творча праця. Київ: Мистецтво, 1953. 184 с. 11. Мар'яненко І. Мій учитель. Соціалістична Харківщина. 1940. 8 травня. 12. Матеріали до історії українського театру. Від витоків до початку ХХ століття. НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Київ, 2016. 280 с. 13. Новиков А. Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини ХІХ ст.: дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.01. Київ, 2006. 436 с. 14. Новиков А. Український театр і драматургія: від найдавніших часів до початку ХХ ст.: монографія. Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2015. 412 с. 15. Новое время. 1903. 23 февраля. 16. Пчілка Олена. Марко Кропивницький яко артист і автор. Літературнонауковий вісник. 1910. Т. LІ. Кн. VІІІ. С. 241–253. 17. Синельников М. Із книжки "Спогади". Спогади про Марка Кропивницького. Збірник. Київ: Мистецтво, 1990. С. 46–50. 18. [Суворин А.]. Наши мейнингейцы. Новое время. 1886. № 3886. 22 декабря. 19. Тобілевич С. Корифеї української сцени. Спогади про Марка Кропивницького. Збірник. Київ: Мистецтво, 1990. С. 50–52. 20. Уманов-Каплуновский В. Памяти М. Л. Кропивницкого. Спогади про Марка Кропивницького. Збірник. Київ: Мистецтво, 1990. С. 148–152. 21. Ярцев О. "Побачене й почуте". Малоросійський вересень (1887). Спогади про Марка Кропивницького. Збірник. Київ: Мистецтво, 1990. С. 75–79.