УВАГИ ДО ПОВІСТІ “АЛЕКСЕЙ ОДНОРОГ” П. КУЛІША

Архів, Випуск 59 (2020)

Л. М. Задорожна
д-р філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Розглянуто художню модальність у повісті П. Куліша “Алексей Однорог”. Явлено розуміння П. Кулішем ролі доцентрових і відцентрових сил при вирішенні подій державної ваги.

Ключові слова: модальність, історичні реалії, романтична доктрина.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).50-60

Список використаної літератури

Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства / Б. Виппер. – М., 1985. – 288 с. Івашків В. До питання про художню концепцію роману П. Куліша "Чорна рада" / В. Івашків // Пантелеймон Куліш : матеріали і дослідження. – Львів ; Нью-Йорк, 2000. – С. 41–54; Кассирер Э. Избранное: Индивид и космос / Кассирер Э. – М. ; СПб., 2000. – 654 с. Кулиш П. Алексей Однорог / П. Кулиш. – СПб., 1853. – 214 с. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель : у 2 т. / Є. Нахлік. – К., 2007. – Т. 2. – 462 с.