“В ГОСТЯХ ДОБРЕ, А ДОМА ЛІПШЕ” ОЛЕКСАНДРА КОНИСЬКОГО: ПИТАННЯ ЖАНРУ Й СТИЛЮ

Архів, Випуск 48-1 (2017)

Анотація

Проаналізовано проблемно-тематичні, жанрові й стильові особливості повісті О. Кониського “В гостях добре, а дома ліпше” в контексті української ідеологічної прози другої половини ХІХ ст. Обґрунтовано доречність вважати її ідеологічною повістю, а не є “історичним оповіданням”, оскільки історичний передбачає наявність таких постійних ознак як історична тематика й часова дистанція між автором і описуваними подіями, що відсутнє у названому творі. Акцентовано й такі характерні риси індивідуального стилю письменника, як публіцистичність, відтворення сучасних подій і змалювання реальних осіб, завдяки яким письменнику вдалося створити художньо-документальну версію часу й ін. Цим твором письменник спробував привернути увагу до фактів ганебного порушення національних свобод українців на Холмщині – давніх українських землях, які після третього розподілу Речі Посполитої стали своєрідною ареною ідеологічних змагань.

Ключові слова: повість, ідеологічна, омоскалення, інтелігенція, Холм, Галичина, Кониський.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Дрозд (Кониський О.) В гостях добре, а дома ліпше. – 1920. – Київ-Ляйпціг. 2. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995. – С. 336, 338. 3. Єфремов С. Трудівник передрозсвітньої доби. На 10-тіроковини смерти Олександра Кониського (+29 ноября, року 1900 // Рада. – 1910. – № 272. – 30 ноября. – С. 2. 4. Купріянович Г., Рощенко М. Холмщина: минувшина і теперішність // Пам'ятки культури. – 1995. – № 3. – С. 26. 5. Нечуй-Левицький І. Мандрівка на українське Підлясся // Пам'ятки культури. – 1995. – № 3. – С. 63. 6. Шевельов Ю. Кулішеві листи і Куліш у листах // Сучасність. – 1983. – Ч. 12(272).