ВАСИЛЬ ЗЕМЛЯК І ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙПОБУТ КИЄВА 1960–70-х РОКІВ

Випуск 64-1 (2023)

Сергій Тримбач, ст. наук. співроб., чл.-кор. НАМ України
Інститут мистецтвознавства, фольклористики і етнології НАН України, Київ

Анотація

Ситуація, що складається нині в літературі, мистецтві в Україні і світі, покликує до розробки нового категоріального апарату, аналітичних інструментів, які дадуть змогу глибше зрозуміти природу сучасних культурних трансформацій. Тих, зокрема, які зумовили суттєвий дисконтакт автора і його аудиторії, нівеляції інституту літературно мистецької критики, форми контролю суспільства за поведінкою митця.
Творчість письменника, сценариста Василя Земляка розглядається в контексті змін, що визначали профіль творчого життя в Україні у 1960–70-ті роки і формотворчі чинники волевиявлення митця.

Ключові слова: літературний побут, літературно-мистецькі інституції, письменник, митець, літературна еволюція, літературний процес, літературна спілка.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(64).137-147

Список використаної літератури

1. Василь Земляк в Усмішках Миколи Мащенка. К.: УкрІНТЕЛ, 2006. 223 с. 2. Вінграновський М. Вибр. твори. К.: Дніпро, 1986. 464 с. 3. Володар чарівного коня. Спогади, статті, вірші про Василя Земляка // Земляк В. Заповіт любові: Оповідання, статті, виступи. К.: Рад. письменник, 1983. 476 с. 4. Драч І. Вибр. твори. У 2 т. Т. 1: Вірші. Поеми. / Упоряд. А. Ткаченко. К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 2011. 608 с. 5. Зенкин С. Открытие быта русскими формалистами // Зенкин С. Работы о теории. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 552 с. 6. Іванов В. Садівничий // Полум'яне життя. Спогади про Олександра Довженка. К.: Дніпро, 1973. 720 с. 7. Ільницький O. Український футуризм. 1914–1930. Л.: Літопис, 2003. 456 c. 8. Сулима М. "Ще не всі однакові". Дещо про літературний побут 1920 років // Наука і культура. Україна: щорічник. 1989. Вип. 23. С. 429–434. 9. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. 574 с. 10. Шкловский В. Гамбургский счет. Статьи − воспоминания − эссе (1914−1933). М.: Советский писатель, 1990. 544 с. 11. Эйхенбаум Б. М. Мой временник. Изд-во писателей в Ленинграде, 1929. 297 с. 12. Эйхенбаум Б. М. О литературе. М.: Советский писатель, 1987. 486 с.