ВІД АНЕКДОТУ ДО ГУМОРЕСКИ: ЛІТЕРАТУРНА ОБРОБКА ФОЛЬКЛОРНОГО ЖАНРУ НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ПАВЛА ГЛАЗОВОГО

Архів, Випуск 48-2 (2017)

Анотація

Розглядаються особливості впливу фольклору на літературну творчість П. Глазового. На матеріалі гуморесок письменника досліджується ступінь літературного опрацювання анекдотів. Аналізуються особливості ідіостилю автора на всіх рівнях художнього твору.

Ключові слова: анекдот, фабула, сміховий ефект, контраст, парадокс.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Веселий оповідач / Упор. Ю. Кругляк. – К. : Мистецтво, 1977. – 167 с. 2. Глазовий П. Сміхологія. Вибране / П. Глазовий. – К. : Діокор, 2003. – 526 с. 3. Глазовий П.Сміхологія: Книга для всіх, кому любий сміх / П. Глазовий. – 2-е вид., доп. – К. : Дніпро, 1989. – 575 с. 4. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ ст. / І. Денисюк. – Львів: Науково-видавниче товариство "Академічний Експрес", 1999. – 280 с. 5. Кирчів Р. Етюди до студій над українським народним анекдотом / Р. Кирчів. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008. – 268 с. 6. Кімакович І. Анекдот як фольклорний жанр: Монографія / Ірина Кімакович. – К. : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, "Освіта України", 2014. – 316 с. 7. Книга веселої мудрості / Зібрав та упорядкував Ілля Доля-Попов. – К. : Радянський письменник, 1968. – 832 с. 8. Курганов Е. Анекдот как жанр / Е. Курганов – СПб. : "Академический проект", 1997. – 123 с. 9. Словник іншомовних слів. Видання друге / За ред. О. Мельничука. – К. : Головна редакція УРЕ, 1985. – 968 с.