ВІД “НАДІЇ” ДО ЧИНУ АНТЕЯ: ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОГЛЯДУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Випуск 61-2 (2021)

С. М. Пилипчук
д-р філол. наук, проф., Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Анотація

Проаналізовано еволюцію світогляду Лесі Українки крізь призму її
творчості та громадянської поведінки. Наголошено на виразному
поступовому поглибленні ціннісних орієнтирів письменниці, повсякчасному
переважанні в аксіологічній ієрархії авторки “Лісової пісні” ідеалу свободи,
адже свобода особиста, свобода національна – це те ядро, довкола якого
авторка вибудовує ідейно-тематичний простір своєї багатогранної
творчості. Запропоновано короткий огляд знакових, поворотних моментів
письменницьких змагань Лесі Українки. Зокрема, зроблено акцент на тому,
що від початкового абсолютного домінування ліричного принципу поетеса
невдовзі відмовилася та успішно апробувала форму ліро-епічної та
драматичної поеми, а також творила в площині чистої епіки,
запропонувавши чудові зразки літературної казки, оповідання, новели,
нарису, образка та ін.Зазначено, що розширення формального діапазону
творчих засягів Лесі Українки сприяло суттєвому розширенню
тематичного поля її творчості. Якщо в ліричних поезіях вона
обмежувалася лише постановкою проблеми, то, вийшовши на “форми
поважніші”, вона намагалася якомога повніше розкрити її (у якнайтіснішому
наближенні). Окремо розглянуто суспільно-політичні погляди Лесі Українки.
Для кращого їх зрозуміння враховано не лише художню спадщину
письменниці, де вони, хоч і проступають вельми виразно, все ж заслонені
поетичним серпанком, а й взято до уваги розлогий епістолярний дискурс
авторки, в якому вона точно окреслює магістральні напрями проукраїнської
суспільно-політичної програми.
Ключові слова: лірична поезія, психологізм, художня проза, ліро-епічна
поема, драматична поема, особиста свобода, ідея національної свободи.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).101-111

Список використаної літератури

1. Косач-Кривинюк О. Леся Українка: хронологія життя і творчості / О. Косач-Кривинюк. – Нью-Йорк : Гомін України, 1970. – 926 с. 2. Українка Леся. Листи : 1903–1913 / Леся Українка – К. : Видавн. дім "Комора", 2018. – 733 с. 3. Українка Леся. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. / Леся Українка. – Луцьк, 2021. 4. Панченко В. Кільця на древі / В. Панченко. – К. : Кліо, 2015. – 560 с. 5. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1976–1986.