ВІРМЕНСЬКА ТЕМА У ТВОРЧОСТІ ОСИПА МАКОВЕЯ

Архів, Випуск 53-2 (2018)

Анотація

Автор аналізує кореляти світосприйняття представників українського і вірменського народів за перебування на не автентичній їхній етнічній приналежності території та за екстремальних умов.

Ключові слова: історія, взаємини, українці, вірмени

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Айвазян К. В. О дате поселения армян на Руси по данным средневековых армянских и русских авторов. / Русско-армянские литературные связи. Исследования и материалы. – Е.: ЕГУ, 1973. 2. Амирян С. Армяно-украинские литературные связи. – Е.: АН Арм. ССР, 1972. – 220 с. 3. Галустян Д. Культурная жизнь армянских колоний средневековой Польши (ХVI-ХVII вв.). – Е.: АН Арм. ССР, 1981. 4. Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття. Т. V. – Івано-Франківськ, 1994. 5. Засенко О. Осип Маковей в його повість Ярошенко. – С. 5-16. / Маковей О. Ярошенко. – К.: Дніпро, 1985. – 270 с. 6. Маковей О. Ярошенко. – К.: Дніпро, 1985. – 270 с. 7. Хачатрян Р. Русская историческая мысль и Армения (ХVII-ХIХ вв.). – Е.: АН Арм. ССР, 1987. – 363 с. 8. Федченко П. Література 70-90-х років. – С. 3-34. / Історія української літератури ХІХ століття: У 3 кн. Кн. 3. – К.: Либідь, 1998. – 432 с.