“ВОНИ НА ОДИН СНІП ЖАЛИ…”

Архів, Випуск 59 (2020)

С. В. Задорожна
канд. філол. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Розглянуто спільність ідейно-художніх позицій Т. Шевченка і П. Куліша, їхній особистий і творчий діалог. Матеріалом для осмислення послужили поетичні твори Т. Шевченка і П. Куліша, їхнє листування, а також інтерпретаційні оцінки вітчизняних і діаспорних учених різних років. Запропоновано нове концептуальне бачення заявленої теми, доповнюється існуючий літературознавчий коментар.

Ключові слова: творчість, громадянська позиція, імперське правління, взаємовідносини, спільність, відмінність, діалог, національна ідея, культура, освіта

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).60-69

Список використаної літератури

Євшан М. Шевченко і Куліш / М. Євшан // Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан. – К., 1998. – 658 с. Куліш П. Твори : у 2 т. / П. Куліш. – К., 1989. – 586 с. Куліш П. Твори : у 2 т. / П. Куліш. – К., 1994. – 752 с.; Листи до Тараса Шевченка. – К., 1993. – 382 с. Листування Тараса Шевченка: репринтне видання. – Черкаси, 2013. – 1055 с. Луцький Ю. Повертаючись до теми "Шевченко і Куліш" / Ю. Луцький // Світи Тараса Шевченка. – Нью-Йорк ; Торонто ; Львів, 1991. – 438 с. Луцький Ю. Шевченко, Куліш і граф Орлов / Ю. Луцький // Сучасність. – 1987. – № 3. – С. 130–132. Могилянський М. Куліш і Шевченко / М. Могилянський // Пантелеймон Куліш : зб. – К., 1927. – 137 с. Пантелеймон Куліш : зб. – К., 1927. – 137 с.; Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. К., 1983. – 608 с. Шевченко Т. Повне зібр. творів : у 12 т. / Т. Шевченко. – К., 2003. – Т. 5. – 493 с.