ВИХОВАННЯ ВІЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ
У СВІТЛІ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ІВАНА ФРАНКА

Випуск 62-1 (2022)

А. С. Захарія
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Здійснено спробу розглянути і проаналізувати погляди І. Франка на
розвиток системи освіти в Україні. Доведено ідеї І. Франка на право дітей
і молоді навчатися рідною мовою, здобувати знання на гуманістичних,
морально-етичних і національно-патріотичних засадах. Наголошено на
актуальності даної проблеми, а також акцентовано увагу важливості
педагогічних поглядів І. Франка в сучасному світі.
Ключові слова: виховання, особистість, освіта, молодь, національна
свідомість, педагог, українська мова.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(62).48-55

Список використаної літератури

1. Франко І. Педагогічні статті і висловлювання / за ред. О. Дзеверіна. – К.: Рад. школа, 1960. – 299 с. 2. Франко І. Зібр. творів: У 50 томах. – К., 1976–1986. 3. Єфремов С. Іван Франко: критико-бібліографічний нарис. – Львів, 1926. 4. Добрий Учитель Народу (з приводу двадцятьліття смерти Івана Франка) // Просвіта. Місячник освіти – виховання – культури. – Львів, 1936. – Травень. 5. Смаль В. Педагогічні ідеї Івана Франка / В.З. Смаль. – К.: Рад. школа, 1966. – 187 с. 6. Франко про освіту і виховання / упорядкування та коментарі Галини Сабат. – Дрогобич : Коло, 2020. – 436 с. : іл. 7. Франко І. Одвертий лист до галицької української молодежі // Зібр. творів: У 50 т. – К.: Наук. думка. – Т. 45.