ВИВЧЕННЯ СТОРІНОК ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ І.НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО В КРАЄЗНАВЧОМУ АСПЕКТІ

Архів, Випуск 57 (2019)

Тамара Яковенко
викладач, Богуславський гуманітарний коледж ім. І.С.Нечуя-Левицького

Анотація

Репрезентовано досвід літературно-краєзнавчої роботи Богуславського гуманітарного коледжу у висвітленні окремих сторінок життя і творчості Івана Нечуя-Левицького. Здійснено аналіз різноманітних форм, методів, прийомів роботи краєзнавчого характеру під час вивчення на уроках літератури та на першому курсі коледжу соціально-побутової повісті “Кайдашева сім’я”.

Ключові слова: літературне краєзнавство, Богуславщина, Надросся, екскурсійна діяльність.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.3(57).194-203

Список використаної літератури

1.Нечуй-ЛевицькийІ.Старосвітськібатюшкитаматушки/І.Нечуй-Левицький// Зібр.творів:у10т./І.Нечуй-Левицький.–К.,1966.–Т.4.–389с. 2.Нечуй-Левицький І. Життєписі Івана Левицького (Нечуя), написаному нимсамим/І.Нечуй-Левицький//Тамсамо.–Т.10.–587с. 3.Українськалітература.Рівеньстандарту:підруч.для10кл.закл.загал.серед. освіти/А.М.Фасоля,Т.О.Яценко,В.В.Уліщенкотаін.–К.,2018.–192с. 4.Слоньовська О.В.Українська література (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти /О.В.Слоньовська, Н.В.Мафтин, Н.М.Вівчарик.–К.,2018.–304с. 5.Авраменко О.М. Українська література (рівень стандарту): підруч. для 10кл.закл.загал.серед.освіти/О.М.Авраменко,В.І.Пахаренко.–К.,2018.–256с. 6. Хаврусь С. Л. Стеблівські зустрічі: літературно-краєзнавчі розвідки /С.Л.Хаврусь.–Черкаси,2008–140с.