ЯВИЩЕ МІСТИЦИЗМУ В ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Архів, Випуск 48-1 (2017)

Анотація

Досліджується явище містицизму в літературному контексті українського Середньовіччя, зокрема особливості його побутування в житійній літературі. Аналізується місце містики в середньовічній моделі християнської книжності, визначаються основні українські риси цього феномену.

Ключові слова: містика, містицизм, модель християнства, житійна література, Середньовіччя, Київська Русь.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Бондар С. Українське православ'я ХІ – ХІІ століть і християнський світ доби Середньовіччя // Український церковно-історичний журнал. – К., 2007. №1 (7). – С. 92–99. 2. Про розум і його мовчання // Майстер Екхарт "Духовні проповіді і роздуми" // http://www.magister.msk.ru. 3. Северин Л. Деякі аспекти вивчення поняття особистості в епоху Середньовіччя // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка (Філософія. Політологія). – К., 1998. Вип. 28. – С. 49–53. 4. Сліпушко О.Давньоукраїнський бестіарій. – К. : Дніпро, 2001. – 144 с. 5. Терехова Л. Західно-європейський містицизм і філософські настанови Середньовіччя // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка (Філософія. Політологія). – К., 2012, Вип. 109. – С. 40–43. 6. Чижевський Дм. Історія української літератури. – К. : ВЦ "Академія", 2008. – С. 568. 7. Шабанова Ю. Містичний простір філософії Середньовіччя // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка (Філософія. Політологія). – К., 2011. Вип. 102. – С. 19–23.