ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ УКРАЇНСЬКОЇ РЕНЕСАНСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Архів, Випуск 56-2 (2019)

Анотація

У статті досліджується європеїзм української літератури доби Ренесансу (кін. XV–XVI ст.), її інтегрованість у культурно-літературний дискурс тогочасної Європи. На прикладах творчості Станіслава Оріховського, Себастяна Кленовича, Павла Русина проаналізовано безпосередні та опосередковані впливи національної та європейської традицій на тогочасну українську літературу. Визначено спільні з європейськими рисами українські ренесансні характеристики літератури та її національну специфіку. Наголошено на особливостях опосередкованих і безпосередніх культурно-літературних контактів Русі-України з Європою.

Ключові слова: Ренесанс, європеїзм, європейський контекст, національні літератури, Станіслав Оріховський, Себастян Кленович, Павло Русин.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За ред. А. Яртися та В. Мельника. Електронний ресурс. Режим доступу: fi le:///C:/Users/olga.shchelkunova/Downloads/Liektsiyi%20z%20istoriyi%20svitovoyi%20ta%20v%20-%20Iartis’%20A.,%20Miel’nik%20V._1337.pdf 2. Оріховський С. Напучення королеві польському Сигізмунду Августові. Електронний ресурс. Режим доступу: http:/litopys.org.ua/old14_16/old14_08.htm 3. Русин П. Електронний Ресурс. Режим доступу: http://litopys.org.ua/human/hum03.htm 4. Слово многоцінне / Упор. В. Яременко, В. Шевчук. – Т. 1 – К.: Аконіт, 2006. – 799 с. 5. Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія. – Частина 1. – К.: Наукова думка, Основи, 1995. – 430 с. 6. Шаповалова М. Історія зарубіжної літератури / М. Шаповалова, Г. Рубанова, В. Моторний. – Л.: Світ, 1993. – 624 с