ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКЕ ДУХОВЕНСТВО КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У ТВОРЧІЙ РЕЦЕПЦІЇ ОСИПА МАКОВЕЯ

Архів, Випуск 53-2 (2018)

Анотація

У статті розкриваються особливості зображення західноукраїнського духовенства у творах О. Маковея. Увагу акцентовано на з’ясуванні образної й тематичної специфіки прози про духовенство письменника.

Ключові слова: духовенство, священик, образ, проблема, сатира, реалізм.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Засенко О. Осип Маковей (Літературно-критичний нарис) / О. Засенко // Маковей О. Вибрані твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1961. – С. 3–41. 2. Літературознавча енциклопедія: У 2 т. / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – Т. 2. – 2007. – 624 с. 3. Маковей О. Вуйко Дорко / О. Маковей // Маковей О. Вибрані твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1961. – С. 249–283. 4. Маковей О. Гірке життя / О. Маковей // Маковей О. Вибрані твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1961. – С. 495–500. 5. Маковей О. Залісся / О. Маковей // Маковей О. Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 1. – 1990. – С. 332–518. 6. Маковей О. З одного жерела / О. Маковей // Маковей О. Вибрані твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1961. – С. 454–459. 7. Маковей О. Ксантипа / О. Маковей // Маковей О. Вибрані твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1961. – С. 375–379. 8. Маковей О. Обрядова справа / О. Маковей // Маковей О. Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 2. – 1990. – С. 276–281. 9. Маковей О. Хрест поміж липами / О. Маковей // Маковей О. Вибрані твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1961. – С. 329–331. 10. Маковей О. Хрестини / О. Маковей // Маковей О. Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 2. – 1990. – С. 445–459.