ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ТРЕВОРОВОЇ НОВЕ ЛИ: УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕГУКИ

Архів, Випуск 56-2 (2019)

Анотація

У статті розглядається жанрова своєрідність новел В. Тревора та їх співвіднесеність із творами В. Трубая.

Ключові слова: новела, оповідання, традиція, експеримент, візуалізація.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Ніколаєв Б. Топіка як шлях до порівняльного вивчення літератур (Вступ до теми) / Б. Ніколаєв // Літературознавчі студії. – 2009. – Вип. 24. – С. 328–332. 2. Портяк В. Коли б світ був зігрітий добром… / В. Портяк // Трубай В. Натюрморт з котами. Вибрані твори. – К.: Преса України, 2013. – 415 с. 3. Сендика Р. Про культурологічну теорію жанру / Р. Сендика // Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. – К.: Вид. дім КМА, 2008. – С. 467–491. 4. Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе / Ц. Тодоров. – К: Вид. дім КМА, 2006. – 162 с. 5. Bates H. The modern short story: retrospect / H. Bates // Short story theories. Ed. by Ch. E. May. – Ohio: Ohio UP, cop. 1978. – 251 p. 6. Fowles J. The Irish Maupassant / J. Fowles // Atlantic – Boston. – 1986. – Vol. 258. – № 2. – P. 89–91. 7. Parkin A. The malign vision in William Trevor`s fi ction / А. Parkin // Journal of the Short Story in English. – 2001. – № 37. 8. Porter P. William Trevor obituary / Р. Porter. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.theguardian.com/books/2016/nov/21/william-trevor-obituary 9. Power Ch. A brief survey of the short story part 39: William Trevor / Ch. Power. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.theguardian. com/books/2012/mar/20/brief-survey-short-story-william-trevor 10. The Stories of William Trevor. – Harmondsworth, 1983. – 799 p.