ЖІНКИ-ПИСЬМЕННИЦІ В ОЦІНЦІ П. КУЛІША: ТВОРЧІ ТА ОСОБИСТІ КОНТАКТИ

Архів, Випуск 59 (2020)

Н. М. Гаєвська
канд. філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Проаналізовано листи й твори П. Куліша, які дають можливість простежити всю біографію письменника, весь його творчий шлях, особисте життя. Розглянуто різні аспекти його творчості, але було наголошено на епістолярній спадщині П. Куліша, яка чи не найяскравіше проливає світло на цю проблему.

Ключові слова: аспекти, епістолярна спадщина, емансипація, автобіографізм, літературний процес, контакти.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).5-14

Список використаної літератури

Засенко О. "Народні оповідання" Марка Вовчка і їх місце в історії української літератури / О. Засенко // Марко Вовчок : ст. і дослідж. – К., 1957 – С. 5–15. Ємельянова Г. Роман Пантелеймона Куліша та Параски Глібової // Матеріали наукових читань, присвячені Пантелеймону Кулішу. – К., 2001. – Вип. 4. – С. 255–260. Короненко С. Названа чи блудна дочка української літератури / С. Короненко // Літ. Україна. – 2000. – № 49. – 3 с. Куліш П. Листи до М. Д. Білозерського / П. Куліш. – Львів ; Нью-Йорк, 1997. – 223 с. Лист Марко Вовчок до Опанаса Марковича // Марко Вовчок. Твори : у 7 т. / Марко Вовчок. – К., 1966. – Т. 6. – 620 с. Лобач-Жученко Б. О Марко Вовчок : воспоминания, поиски, находки / Б. Лобач-Жученко. – К., 1987. – 400 с. Оленівська Л. Ганна Барвінок і Пантелеймон Куліш // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення. – К., 2000. – С. 61–64. Федорук О. Пантелеймон Куліш. Листи до М. Д. Білозерського. – Львів ; Нью-Йорк, 1997. – 223 с.