ЗНАЧЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНОЇ ШКОЛИ ТА ВНЕСОК ЇЇ ПРЕДСТАВНИКІВ У РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАВОВОЇ НАУКИ

Архів, Випуск 56-2 (2019)

Анотація

Досліджується становлення та розвиток вітчизняної юридичної науки у Київському університеті у ХIХ – на початку ХХ століття. Розглянуто особливості створення та діяльність Київської історико-юридичної школи, яка була заснована на базі юридичного факультету Київського університету. Аналізуються концептуальні положення школи, а також коло наукових пошуків і внесок її представників у розвиток вітчизняної та світової юридичної науки. Розкривається значення Київської історико-юридичної школи як потужного наукового осередку, який фактично поклав початок вивченню українського права як самостійної науки.

Ключові слова: Київська історико-юридична школа, історична школа права, західноруське право, українське право, історія права.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Бондарук Т. Західноруське право: дослідження і дослідники (Київська історико-юридична школа) / Т. Бондарук. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. – 160 с. 2. Бондарук Т. Основоположники Київської історико-юридичної школи М.Ф. Владимирський-Буданов і. Ф.І. Леонтович / Т. Бондарук. – К., 1995. – 25 с. 3. Буткевич О. Дослідження історії міжнародного права фахівцями кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка: до 170 річчя кафедри / О. Буткевич // Український часопис міжнародного права. – 2012 – №1–2. – С. 16– 20. 4. Гриценко І. М.Д. Іванішев – засновник історико-правової школи університету св. Володимира / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. – К.: Київ. ун-т, 2000. – Вип. 40. – С. 13–17. 5. Збаржевецький О. Історія викладення римського права в Київському університеті святого Володимира (1834–1919) / О. Збаржевецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2006. − № 87–88. – С. 77–80.