Літературознавчі студії

Науково-теоретичний збірник «Літературознавчі студії»

У Збірнику презентуються результати досліджень з таких літературознавчих галузей: історії літератури та теорії літератури, компаративістики, поетики художньої творчості та ін. сучасних напрямів літературознавства.

Читайте більше про видання